Quyết định 872/QĐ-UBND

Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 834/QĐ-UBND phê duyệt Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc các huyện năm học 2014 - 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 872/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 834/QĐ-UBND chỉ tiêu tuyển sinh Phổ thông dân tộc Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 834/QĐ-UBND NGÀY 22/5/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư­ số: 06/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trư­ờng Phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số: 834/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc nội trú các huyện năm học 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 809/TTr-SGDĐT ngày 27/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số: 834/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc các huyện năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

1. Thay thế Mục IV. Trường PTDTNT Ba Bể: Chỉ tiêu tuyển 70 học sinh tại Bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT các huyện năm học 2014- 2015 ban hành kèm theo Quyết định số: 834/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh, bằng biểu sau:

IV. Trường PTDTNT Ba Bể: Chỉ tiêu tuyển 70 học sinh

TT

Tên xã

Chỉ tiêu vào trường PTDTNT Ba Bể

Số lượng

Chia ra từng dân tộc

1

Bành Trạch

05

01 Mông, 01 Dao, 01 Nùng, 01 Tày, 01 Kinh

2

Cao Thượng

07

03 Mông, 02 Dao, 02 Tày

3

Cao Trĩ

02

01 Dao, 01 Tày

4

Chu Hương

04

01 Mông, 02 Dao, 01 Tày

5

Địa Linh

05

02 Dao, 02 Tày, 01 Kinh

6

Đồng Phúc

04

01 Mông, 02 Dao, 01 Tày

7

Hà Hiệu

05

02 Dao, 01 Nùng, 02 Tày

8

Hoàng Trĩ

02

01 Dao, 01 Tày

9

Khang Ninh

06

01 Mông, 02 Dao, 03 Tày

10

Mỹ Phương

05

01 Mông, 02 Dao, 02 Tày

11

Nam Mẫu

05

02 Mông, 03 Tày

12

Phúc Lộc

06

02 Mông, 02 Dao, 02 Tày

13

Quảng Khê

05

03 Dao, 02 Tày

14

Thượng Giáo

05

01 Dao, 01 Nùng, 02 Tày, 01 Mông

15

TT Chợ Rã

0

 

16

Yến Dương

04

02 Dao, 01 Tày, 01 Kinh

Cộng

70

 

2. Điều chỉnh tiêu đề Mục V. Trường PTDTNT Pác Nặm: Chỉ tiêu tuyển 70 học sinh tại Bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT các huyện năm học 2014 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số: 834/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh như sau:

Tại tiêu đề Mục V, Bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT các huyện năm học 2014 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số: 834/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh đã ghi: V. Trường PTDTNT Pác Nặm: Chỉ tiêu tuyển 70 học sinh.

Nay điều chỉnh thành: Trường PTDTNT Pác Nặm: Chỉ tiêu tuyển 35 học sinh.

Điều 2. Các nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số: 834/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc nội trú các huyện năm học 2014 - 2015.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm; Hiệu trưởng trường PTDTNT Ba Bể, PTDTNT Pác Nặm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 872/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu872/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 872/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 872/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 834/QĐ-UBND chỉ tiêu tuyển sinh Phổ thông dân tộc Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 872/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 834/QĐ-UBND chỉ tiêu tuyển sinh Phổ thông dân tộc Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu872/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýTriệu Đức Lân
       Ngày ban hành30/05/2014
       Ngày hiệu lực30/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 872/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 834/QĐ-UBND chỉ tiêu tuyển sinh Phổ thông dân tộc Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 872/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 834/QĐ-UBND chỉ tiêu tuyển sinh Phổ thông dân tộc Bắc Kạn

           • 30/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực