Quyết định 8722/QĐ-UBND

Quyết định 8722/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 8722/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8722/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4395/TTr-SGD&ĐT ngày 13/12/2017 về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Khoản 7, Điều 1 tại Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I; học kỳ II và kết thúc năm học:

CP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

Ngày kết thúc năm học

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

06/9/2017 (Thứ Tư)

05/01/2018 (Thứ Sáu )

08/01/2018 (Thứ Hai)

09/01/2018 (Thứ Ba)

18/5/2018 (Thứ Sáu)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

Tiểu học

06/9/2017 (Thứ Tư)

05/01/2018 (Thứ Sáu)

08/01/2018 (Thứ Hai)

09/01/2018 (Thứ Ba)

18/5/2018 (Thứ Sáu)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

THCS, THPT

14/8/2017 (Thứ Hai)

23/12/2017 (Thứ Bảy)

30/12/2017 (Thứ Bảy)

26/12/2017 (Thứ Ba)

14/5/2018 (Thứ Hai)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

GDTX

28/8/2017 (Thứ Hai)

23/12/2017 (Thứ Bảy)

30/12/2017 (Th Bảy)

26/12/2017 (Thứ Ba)

14/5/2018 (Thứ Hai)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

Các nội dung khác tại Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố không thay đổi.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đài PT&THHN, các Báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB: Các Phó Chánh Văn phòng; KGVX, TKBT, TH;

-
Lưu: VT, KGVXchien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8722/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8722/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8722/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8722/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 8722/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu8722/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNgô Văn Quý
       Ngày ban hành19/12/2017
       Ngày hiệu lực19/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8722/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8722/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hà Nội

           • 19/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực