Quyết định 878/QĐ-UBND

Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2008 đính chính khoản 4 Điều 1 Chương I Quy chế bán đấu giá tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ dự án kết thúc có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2008 đính chính khoản 4 Điều 1 Chương I Quy chế đã được thay thế bởi Quyết định 04/2011/QĐ-UBND xử lý tài sản nhà nước để bán đấu giá và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2008 đính chính khoản 4 Điều 1 Chương I Quy chế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 878/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH KHOẢN 4 ĐIỀU 1 CHƯƠNG I QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, TÀI SẢN THU HỒI TỪ CÁC DỰ ÁN KẾT THÚC CÓ QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ HOẶC BÁN ĐẤU GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2007/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá và Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tại khoản 4 Điều 1 Chương I của Quy chế bán đấu giá tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ghi:

“Trong trường hợp tài sản được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định này có giá trị từ 10.000 triệu đồng trở lên mà tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước từ chối, thì Hội đồng bán đấu giá cấp tỉnh, Hội đồng bán đấu giá cấp huyện, thị xã, thành phố và cơ quan hành chính sự nghiệp có tài sản bán, thanh lý thực hiện theo quy chế này”

Nay đính chính lại như sau:

“Trong trường hợp tài sản được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quy chế này có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên mà tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản nhà nước từ chối, thì Hội đồng bán đấu giá cấp tỉnh, Hội đồng bán đấu giá cấp huyện, thị xã, thành phố và cơ quan hành chính sự nghiệp có tài sản bán, thanh lý thực hiện theo Quy chế này”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 878/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu878/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực08/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 878/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2008 đính chính khoản 4 Điều 1 Chương I Quy chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2008 đính chính khoản 4 Điều 1 Chương I Quy chế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu878/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýVõ Lâm Phi
       Ngày ban hành08/04/2008
       Ngày hiệu lực08/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2008 đính chính khoản 4 Điều 1 Chương I Quy chế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2008 đính chính khoản 4 Điều 1 Chương I Quy chế