Quyết định 89/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 89/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 89/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu, doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Giá trị thực tế của Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 là: 12.256.853.577 đồng (mười hai tỷ, hai trăm năm sáu triệu, tám trăm năm ba ngàn, năm trăm năm mươi bảy đồng).

Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 2.236.271.113 đồng (hai tỷ, hai trăm ba sáu triệu, hai trăm bảy mốt ngàn, một trăm mười ba đồng).

2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Tổng số vốn này được chia thành 20.000 cổ phần bằng nhau với cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 50 % vốn Điều lệ (bằng 10.000 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 50 % vốn Điều lệ (bằng 10.000 cổ phần).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần ưu đãi chung cho người lao động trong Doanh nghiệp: 6.130 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là: 183.900.000 đồng (một trăm tám ba triệu, chín trăm nghìn đồng).

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần: 960 cổ phần, giá trị trả dần là: 67.200.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần:

Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138 TC/TCDN ngày 19-8-1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2.- Chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành công ty cổ phần với những đặc trưng chủ yếu sau đây:

1. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

Construction and Production Mateeials Joint-Stock Company

Viết tắt là: C.P.M.J.Co

2. Trụ sở chính tại: 57 Hàng chuối - quận Hai Bà Trưng

thành phố Hà Nội.

Văn phòng đại diện tại BắcKạn và Chi nhánh tại ĐăkLăk của Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu được chuyển thành Văn phòng đại diện tại BắcKạn và Chi nhánh tại Đắc Lắc của Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình: Công nghiệp, công cộng, dân dụng, giao thông và thuỷ lợi;

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Điều 3.- Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4.- Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu hết hiệu lực thi hành.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2000
Ngày hiệu lực30/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 89/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 89/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu89/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành15/08/2000
        Ngày hiệu lực30/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 89/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu

         • 15/08/2000

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/08/2000

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực