Quyết định 89/2006/QĐ-UBND

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND quy định giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho từng người đang thuê theo Nghị định 61/CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND giá thu tiền sử dụng đã được thay thế bởi Quyết định 22/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 89/2006/QĐ-UBND giá thu tiền sử dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 89/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 15 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC TRONG VIỆC BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UB ngày 06/11/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định giá các loại đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng đất trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho từng người đang thuê theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ ban hành ngày 05/7/1994, như sau:

1. Hạn mức đất ở trong việc bán nhà thuộc sỡ hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ ban hành ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là: 150m2;

2. Đối với phần diện tích vượt hạn mức nêu trên theo giá thị trường hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế điểm 3, Mục II.3 tại bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2144/QĐ-UB ngày 06/11/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2006
Ngày hiệu lực25/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 89/2006/QĐ-UBND giá thu tiền sử dụng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 89/2006/QĐ-UBND giá thu tiền sử dụng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu89/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Trọng Hòa
       Ngày ban hành15/11/2006
       Ngày hiệu lực25/11/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 89/2006/QĐ-UBND giá thu tiền sử dụng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/2006/QĐ-UBND giá thu tiền sử dụng