Quyết định 890/QĐ-BGDĐT

Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg cho sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG CHO CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Tổ trưởng Tổ công tác CT10,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.

Ông Nguyễn Huy Bằng

Chánh Thanh tra

Trưởng Ban

2.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn

Phó VT, Vụ GDTrH

Phó Trưởng Ban

3.

Bà Đặng Thị Thu Huyền

Phó Chánh Thanh tra

Phó Trưởng Ban

4.

Ông Bùi Hồng Quang

Phó VT, Vụ KHTC

Uỷ viên

5.

Ông Nguyễn Sơn Hải

Phó CT, Cục CNTT

Uỷ viên

6.

Ông Nguyễn Văn Tùng

P.TBT NXB GDVN

Uỷ viên

7.

Ông Nguyễn Văn Phương

Tp TTr HC-PCTN

Uỷ viên

8.

Ông Ngô Đức Thắng

TTVC, Thanh tra

Thư ký

9.

Ông Đỗ Văn Khải

CV, Vụ GDTrH

Thư ký

10.

Bà Thẩm Thị Minh Hằng

TTV, Thanh tra

Thư ký

Điều 2. Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho Hội nghị diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, đúng thời gian theo kế hoạch.

Ban tổ chức hoạt động từ ngày Quyết định này có hiệu lực và tự giải thể sau khi hoàn thành việc tổ chức Hội nghị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Vụ GDTrH, KHTC, Cục CNTT, NXBGDVN (để thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 890/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu890/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 890/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu890/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

            • 14/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực