Quyết định 891/2009/QĐ-UBND

Quyết định 891/2009/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 891/2009/QĐ-UBND Chế độ phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND số lượng chức danh phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Huế và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 891/2009/QĐ-UBND Chế độ phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an - Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 7h/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 22 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố ở các phường, thị trấn có bố trí lực lượng công an chính quy, như sau:

1. Mức phụ cấp cho các chức danh Bảo vệ dân phố được tính bằng hệ số theo mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức và được điều chỉnh tương ứng theo quy định của Nhà nước.

2. Hệ số phụ cấp đối với các chức danh:

- Trưởng ban: hệ số: 1,0

- Phó Trưởng ban: hệ số: 0,7

- Tổ trưởng: hệ số: 0,5

- Tổ phó: hệ số: 0,4

- Tổ viên: hệ số: 0,3

3. Cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, thị trấn nếu kiêm chức danh Bảo vệ dân phố được hưởng 35% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

4. Ngoài chế độ phụ cấp, Bảo vệ dân phố được hưởng các chế độ khác theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 và Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 và các văn bản liên quan khác của Trung ương và của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 891/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu891/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực01/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 891/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 891/2009/QĐ-UBND Chế độ phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 891/2009/QĐ-UBND Chế độ phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu891/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực01/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 891/2009/QĐ-UBND Chế độ phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 891/2009/QĐ-UBND Chế độ phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế