Quyết định 90/1999/QĐ.UBT

Quyết định 90/1999/QĐ.UBT về Quy chế hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký và ban hành văn bản quản lý hành chính của cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ

Quyết định 90/1999/QĐ.UBT Quy chế hình thức thể thức kỹ thuật trình bày đã được thay thế bởi Quyết định 56/2005/QĐ-UBND Quy chế thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 90/1999/QĐ.UBT Quy chế hình thức thể thức kỹ thuật trình bày


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/1999/QĐ.UBT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ HÌNH THỨC, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY, THỦ TỤC TRÌNH KÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP THUỘC TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ “V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”;

Căn cứ Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế về hình thức, thể thức và mẫu trình bày văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 900/VPCP-HC ngày 14 tháng 3 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ “ V/v ghi ký hiệu các văn bản quản lý hành chính nhà nước”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký và ban hành văn bản quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 và thay thế Quyết định số 08/1999/QĐ.UBT ngày 04 tháng 01 năm 1999 của UBND tỉnh Cần Thơ “ V/v quy định hình thức, thể thức, thủ tục trình ký và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh Cần Thơ”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này ở tất cả các cơ quan ban, ngành, địa phương trong tỉnh và báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp của tỉnh Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Hoàng Xinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/1999/QĐ.UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu90/1999/QĐ.UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/1999
Ngày hiệu lực01/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/1999/QĐ.UBT

Lược đồ Quyết định 90/1999/QĐ.UBT Quy chế hình thức thể thức kỹ thuật trình bày


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 90/1999/QĐ.UBT Quy chế hình thức thể thức kỹ thuật trình bày
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu90/1999/QĐ.UBT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýVõ Hoàng Xinh
       Ngày ban hành10/12/1999
       Ngày hiệu lực01/01/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2005
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 90/1999/QĐ.UBT Quy chế hình thức thể thức kỹ thuật trình bày

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/1999/QĐ.UBT Quy chế hình thức thể thức kỹ thuật trình bày