Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ ĐÔNG ANH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 - 6 - 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh, bộ phận của Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật (Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 là: 4.298.584.180 đồng (bốn tỷ, hai trăm chín tám triệu, năm trăm tám tư nghìn, một trăm tám mươi đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Xí nghiệp là: 2.530.822.155 đồng (hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu, tám trăm hai hai nghìn, một trăm năm mươi lăm đồng).

2. Vốn Điều lệ của công ty cổ phần là: 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng). Tổng số vốn này chia thành 40.000 cổ phần (bốn mươi nghìn cổ phần), cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 43,7% vốn Điều lệ (bằng 17.500 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 43,7% vốn Điều lệ (bằng 17.500 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp: 12,6% vốn Điều lệ (bằng 5000 cổ phần).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp:

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp: 15.220 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là: 456.600.000 đồng (bốn trăm năm sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Xí nghiệp trả dần: 3.044 cổ phần, giá trị trả dần là: 213.080.000 đồng (hai trăm mười ba triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần: Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 - 7- 1998 của Bộ Tài chính, hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138 TC-TCDN ngày 19 - 8 - 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2.- Chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành công ty cổ phần với những đặc trưng sau đây:

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty cổ phần VIAN

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

VIAN JOINT STOK COMPANY

Viết tắt là: V.J.Co

2. Trụ sở giao dịch tại:

xã Uy Nỗ - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh thiết bị vật tư ngành công nghiệp thực phẩm;

- Công nghiệp nước uống có cồn, không cồn;

- Sản xuất phụ tùng thiết bị vật tư công nghiệp thực phẩm.

Điều 3.- Công ty cổ phần VIAN là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần VIAN và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo và bộ máy quản lý điều hành Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật có trách nhiệm quản lý và điều hành Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ bộ phận Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty cổ phần VIAN. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh hết hiệu lực thi hành.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu90/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2000
Ngày hiệu lực15/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu90/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành15/08/2000
        Ngày hiệu lực15/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN

         • 15/08/2000

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2000

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực