Quyết định 905/QĐ-UBND

Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh bảng giá đất năm 2013 của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2300/2012/QĐ-UBND

Quyết định 905/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh bảng giá đất 2013 huyện Thủy Nguyên Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 905/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh bảng giá đất 2013 huyện Thủy Nguyên Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2013 CỦA HUYỆN THỦY NGUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2300/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003, sửa đổi bổ sung năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 63/HĐND-CTHĐND ngày 10/5/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh bảng giá đất năm 2013 của huyện Thủy Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 591/STN&MT-ĐGĐ ngày 17/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ giá đất đường Vành đai II (đường 359b) trục Đông - Tây Khu công nghiệp và dịch vụ VSIP đi qua các xã Tân Dương, Dương Quan, Thủy Đường, An Lư, Thủy Triều, Trung Hà và Lập Lễ tại số thứ tự 36 giá đất của huyện Thủy Nguyên (bảng 7.7) ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các nội dung khác trong Bảng giá đất năm 2013 của huyện Thủy Nguyên không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 905/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu905/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 905/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 905/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh bảng giá đất 2013 huyện Thủy Nguyên Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 905/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh bảng giá đất 2013 huyện Thủy Nguyên Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu905/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýDương Anh Điền
       Ngày ban hành22/05/2013
       Ngày hiệu lực22/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 905/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh bảng giá đất 2013 huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 905/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh bảng giá đất 2013 huyện Thủy Nguyên Hải Phòng