Quyết định 91/2008/QĐ-UBND

Quyết định 91/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 91/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng kinh phí khuyến công đã được thay thế bởi Quyết định 44/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng kinh phí khuyến công Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 16/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 91/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng kinh phí khuyến công


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 91/2008/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2007/QĐ-UBND NGÀY 02/4/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1247/TTr-SCT ngày 24 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung khoản 3, Điều 5 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

"Các đối tượng thuộc diện tái định cư có nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; các tổ chức và cá nhân có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề sang sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2008
Ngày hiệu lực08/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 91/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng kinh phí khuyến công


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 91/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng kinh phí khuyến công
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu91/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành29/12/2008
       Ngày hiệu lực08/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 91/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng kinh phí khuyến công

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng kinh phí khuyến công