Quyết định 9125/QĐ-BCT

Quyết định 9125/QĐ-BCT năm 2015 điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 9125/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu Quốc lộ 10 đoạn qua Thanh Hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9125/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 ĐOẠN ĐI QUA TỈNH THANH HÓA THUỘC “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 7437/UBND-KTTC ngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa thuộc “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, cụ thể như sau:

Chuyển vị trí cửa hàng xăng dầu tại lý trình Km 225+400, phải tuyến, thuộc địa phận thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, sang vị trí tại lý trình Km 222+356, phải tuyến, thuộc địa phận xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, KHĐT;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Công Thương Thanh Hóa;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9125/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9125/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9125/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 9125/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu Quốc lộ 10 đoạn qua Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 9125/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu Quốc lộ 10 đoạn qua Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu9125/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 9125/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu Quốc lộ 10 đoạn qua Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 9125/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu Quốc lộ 10 đoạn qua Thanh Hóa

            • 28/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực