Quyết định 913/QĐ-BBCVT

Quyết định 913/QĐ-BBCVT năm 2005 đính chính Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ diện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 913/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN cung cấp để đính chính QĐ 25/2005/QĐ-BBCVT


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/QĐ-BBCVT

Hà Nội , ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2005/QĐ-BBCVT NGÀY 29/7/2005 CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ DIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI LIÊN TỈNH DO TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM CUNG CẤP ĐÃ ĐĂNG CÔNG BÁO SỐ 3 + 4 NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính phần Phụ lục của Quyết định số 25/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005 của Bộ Bưu chính,Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 


Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 913/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu913/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2005
Ngày hiệu lực24/08/2005
Ngày công báo05/09/2005
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 913/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 913/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN cung cấp để đính chính QĐ 25/2005/QĐ-BBCVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 913/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN cung cấp để đính chính QĐ 25/2005/QĐ-BBCVT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu913/QĐ-BBCVT
     Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
     Người ký***, Lê Nam Thắng
     Ngày ban hành24/08/2005
     Ngày hiệu lực24/08/2005
     Ngày công báo05/09/2005
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 913/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN cung cấp để đính chính QĐ 25/2005/QĐ-BBCVT

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 913/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN cung cấp để đính chính QĐ 25/2005/QĐ-BBCVT

         • 24/08/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/09/2005

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/08/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực