Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng công ty bưu chính - viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ bưu chính, viễn thông ban hành

Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do tổng công ty bưu chính - viễn thông việt nam cung cấp đã được thay thế bởi Quyết định501/QĐ-BTTTT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do tổng công ty bưu chính - viễn thông việt nam cung cấp


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI LIÊN TỈNH DO TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM CUNG CẤP

 BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 111/GCTT-HĐQT ngày 10/5/2005 về việc đề nghị ban hành tạm thời cước điện thoại đường dài liên tỉnh, nội tỉnh, công văn số 3291/GCTT ngày 01/6/2005 về bổ sung phương án cước đường dài liên tỉnh, nội tỉnh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp tại nhà thuê bao như sau:

1. Phạm vi liên lạc điện thoại đường dài liên tỉnh là liên lạc giữa các máy điện thoại không cùng địa giới hành chính một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Mức cước thông tin:

2.1. Đối với dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh mạng PSTN:

- Vùng 1: 909 đồng/phút.

- Vùng 2: 1.455 đồng/phút.

- Vùng 3: 1.818 đồng/phút.

2.2. Đối với dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh mạng NGN 64 Kbps sử dụng thẻ trả tiền trước:

- Vùng 1: 818 đồng/phút.

- Vùng 2: 1.364 đồng/phút.

- Vùng 3: 1.545 đồng/phút.

2.3. Đối với dịch vụ điện thoại IP (VoIP) đường dài liên tỉnh trả sau:

- Vùng 1: 727 đồng/phút.

- Vùng 2: 1.182 đồng/phút.

- Vùng 3: 1.364 đồng/phút.

2.4. Đối với dịch vụ điện thoại IP (VoIP) đường dài liên tỉnh trả trước và dịch vụ điện thoại NGN 8Kbps đường dài liên tỉnh trả trước:

- Vùng 1: 682 đồng/phút.

- Vùng 2: 1.091 đồng/phút.

- Vùng 3: 1.182 đồng/phút.

2.5. Riêng cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh tại các tuyến Hà Nội - Hà Tây, Bắc Ninh - Bắc Giang, Nam Định - Thái Bình, Bến Tre - Tiền Giang và ngược lại do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định với điều kiện:

- Đối với điện thoại đường dài liên tỉnh PSTN và NGN 64Kbps sử dụng thẻ trả tiền trước: Mức cước tối đa không cao hơn mức cước điện thoại đường dài liên tỉnh vùng 1 tương ứng và mức tối thiểu không được thấp hơn mức 636 đ/phút.

- Đối với điện thoại IP (VoIP) đường dài liên tỉnh và điện thoại NGN 8Kbps đường dài liên tỉnh sử dụng thẻ trả tiền trước: Mức cước tối đa không cao hơn mức cước liên lạc điện thoại IP đường dài liên tỉnh vùng 1 tương ứng.

3. Phương thức tính cước:

Đơn vị thời gian tính cước thông tin điện thoại đường dài liên tỉnh là phút. Cuộc gọi chưa tới một phút được tính là một phút, phần lẻ thời gian cuối cùng của cuộc gọi nếu chưa tới một phút được tính là một phút.

4. Các vùng cước được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

5. Cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh đối với thuê bao Fax và thuê bao truyền số liệu trong băng thoại tiêu chuẩn (truyền số liệu qua đường dây thuê bao điện thoại) được áp dụng như đối với cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh tương ứng tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3,Khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 2. Tại các điểm công cộng ngoài mức cước dịch vụ được quy định tại Điều 1 của Quyết định này, doanh nghiệp được quyền thu thêm cước phục vụ nhưng mức thu tối đa không quá 454 đồng/cuộc và không được phân biệt đối xử giữa các dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương ứng.

Điều 3. Các mức cước quy định tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được quyền qui định mức giảm cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh trong các ngày lễ, ngày Chủ Nhật và từ 23 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bẩy, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá 30% mức cước quy định tương ứng tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 5. Các quy định của Quyết định này được áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 7. Chánh văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Lê Nam Thắng

(Đã ký) 

.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2005/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2005/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2005
Ngày hiệu lực17/08/2005
Ngày công báo02/08/2005
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2005/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do tổng công ty bưu chính - viễn thông việt nam cung cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do tổng công ty bưu chính - viễn thông việt nam cung cấp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu25/2005/QĐ-BBCVT
     Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
     Người ký***, Lê Nam Thắng
     Ngày ban hành29/07/2005
     Ngày hiệu lực17/08/2005
     Ngày công báo02/08/2005
     Số công báoTừ số 3 đến số 4
     Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do tổng công ty bưu chính - viễn thông việt nam cung cấp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do tổng công ty bưu chính - viễn thông việt nam cung cấp