Quyết định 919/QĐ-UBND

Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 919/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Đường dây 220KV Vĩnh Long - Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 194/Tr-STNMT ngày 02/6/2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên chủ đầu tư nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

“…

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia; Đơn vị quản lý: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam.

…”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; Tổng Giám đốc Công ty truyền tải điện Quốc gia; Trưởng ban Ban Quản lý Dự án các công trình Điện miền Nam; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 919/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu919/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2011
Ngày hiệu lực09/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 919/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 919/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 919/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu919/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Văn Phong
       Ngày ban hành09/06/2011
       Ngày hiệu lực09/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 919/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 919/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh tên chủ đầu tư công trình Trà Vinh

           • 09/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực