Quyết định 92/2001/QĐ-UB

Quyết định 92/2001/QĐ-UB về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 5) vốn vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 92/2001/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh bổ sung (đợt 5) vốn vay của dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (ĐỢT 5) VỐN VAY CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Thông báo số 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 của Ban Thường vụ Thành Ủy về chủ trương kích cầu thông qua đầu tư các dự án bức xúc để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý về vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu; Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 và Quyết định số 81/2001/QĐ-UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3037/KHĐT-TH ngày 04 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 5) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố theo danh mục dự án kèm theo quyết định này với tổng số được hỗ trợ lãi vay tăng thêm là 456,1 tỷ (bốn trăm năm mươi sáu tỷ một trăm triệu) đồng ; trong đó bổ sung mới 43 dự án với tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay 450,2 tỷ (bốn trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu) đồng, điều chỉnh 3 dự án với số vốn tăng thêm 5,9 tỷ đồng.

Điều 2. Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố; kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền giải quyết của các sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công nghiệp, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chủ đầu tư các dự án liên quan, có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.-

 


Nơi nhận :                   
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy
- VPUB : Các PVP
- Các Tổ, Tổ TH (4b)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2001
Ngày hiệu lực21/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 92/2001/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh bổ sung (đợt 5) vốn vay của dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 92/2001/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh bổ sung (đợt 5) vốn vay của dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu92/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành11/10/2001
        Ngày hiệu lực21/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 92/2001/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh bổ sung (đợt 5) vốn vay của dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/2001/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh bổ sung (đợt 5) vốn vay của dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố

            • 11/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực