Quyết định 93/2005/QĐ-UB

Quyết định 93/2005/QĐ-UB về điều chỉnh và giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư; giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 93/2005/QĐ-UB điều chỉnh giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 93/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH VÀ GIAO BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2005 CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ; GPMB

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế, xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
- Căn cứ quyết định số 10/2005/QĐ-UB ngày 25/1/2005 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2005 cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở di dân, GPMB;
- Căn cứ quyết định số 2584/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của UBND Thành phố về việc trích 323.000.000.000 đồng từ ngân sách Thành phố năm 2004 để uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư;
- Căn cứ quyết định số 74/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 10/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội;
- Xét tờ trình liên ngành số: 498/TTLN-KH&ĐT-TC 10/6/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2005 (323 tỷ đồng) cho các dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này, trong đó:

1. Uỷ thác 288 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để quản lý và thanh toán vốn theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Giao 8 tỷ đồng cho Kho bạc nhà nước Thành phố quản lý và thanh toán vốn theo phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định này.

3. Dự phòng các Dự án cấp bách: 27 tỷ đồng.

Điều 2: Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý và thanh toán vốn cho các Dự án theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác ban hành kèm theo quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu93/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2005
Ngày hiệu lực24/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 93/2005/QĐ-UB điều chỉnh giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 93/2005/QĐ-UB điều chỉnh giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu93/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành24/06/2005
        Ngày hiệu lực24/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 93/2005/QĐ-UB điều chỉnh giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/2005/QĐ-UB điều chỉnh giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng

         • 24/06/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/06/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực