Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT

Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT về cước hòa mạng điện thoại di động GSM do Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT cước hòa mạng điện thoại di động GSM


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 947/2001/QĐ-GCTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: CƯỚC HÒA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM  

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/08/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/19998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 293/2000/QĐ-TCBĐ ngày 03/04/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ viễn thông di động GSM;
Căn cứ quyết định số 108/QĐ-GCTT-HĐQT ngày 23/3/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam về việc phê chuẩn điều chỉnh giảm cước hòa mạng dịch vụ thông tin di động;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và tiếp thị,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành cụ thể mức cước hòa mạng hệ thống điện thoại di động GSM là: 818.000 đồng /máy-lần.

Mức cước trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban Chức năng của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, Giám đốc các công ty, các Bưu điện Tỉnh, Thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
-Như trên.
-TCBĐ( để B/c)
-HĐQT (để B/c)
- Cục BĐTW
- Lưu.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC 
Trần mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 947/2001/QĐ-GCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu947/2001/QĐ-GCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2001
Ngày hiệu lực01/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 947/2001/QĐ-GCTT

Lược đồ Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT cước hòa mạng điện thoại di động GSM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT cước hòa mạng điện thoại di động GSM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu947/2001/QĐ-GCTT
        Cơ quan ban hànhTổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
        Người kýTrần Mạnh Hùng
        Ngày ban hành23/03/2001
        Ngày hiệu lực01/04/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT cước hòa mạng điện thoại di động GSM

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT cước hòa mạng điện thoại di động GSM

            • 23/03/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực