Quyết định 947/QĐ-UBND

Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 947/QĐ-UBND 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1432/STC-QLCS ngày 08 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành như sau: (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

STT

Số, ký hiệu, ngày ban hành và trích yếu văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định số 68/2003/QĐ-UBBT ngày 20/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình thực hiện sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Bình Thuận

Các văn bản căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực pháp luật. Nội dung không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản có liên quan. Cơ chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ

2

Chỉ thị số 06/2004/CT-UBBT ngày 22/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp bình ổn giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các nội dung chủ yếu của Chỉ thị đã được triển khai xong. Một số chính sách về chậm nộp tiền sử dụng đất, chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng của Chỉ thị không còn phù hợp với các quy định hiện hành của Chính phủ. Quy định về thu hồi đất ở đã giao cho các hộ gia đình không còn phù hợp với quy định về thu hồi đất theo Luật Đất đai 2003

3

Chỉ thị số 08/2005/CT-UBBT ngày 04/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với các quy định hiện hành của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của tỉnh

4

Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 04/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về chính sách thu tiền sử dụng đất tại tỉnh Bình Thuận

Nội dung chủ yếu của Quyết định là triển khai thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất trên địa bàn theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, đến nay các văn bản này đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế nên nội dung của Quyết định không còn phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 947/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu947/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2011
Ngày hiệu lực20/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 947/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 947/QĐ-UBND 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 947/QĐ-UBND 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu947/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành20/04/2011
       Ngày hiệu lực20/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 947/QĐ-UBND 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 947/QĐ-UBND 2011 bãi bỏ văn bản pháp luật Bình Thuận

           • 20/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực