Quyết định 958/2008/QĐ-UBND

Quyết định 958/2008/QĐ-UBND sửa đổi tỷ lệ % trích để lại phí sử dụng lề đường bến bãi, mặt nước cho Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái quy định tại quyết định 3822/2007/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 958/2008/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2901/2010/QĐ-UBND sửa đổi tỷ lệ trích phí sử dụng lề đường bến bãi Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 958/2008/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/2008/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỶ LỆ % TRÍCH ĐỂ LẠI PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC CHO BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU MÓNG CÁI QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3822/2007/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ % trích để lại của một số loại chợ và Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 749/TC-QLG ngày 27/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ % trích để lại phí sử dụng lề đường bến bãi, mặt nước cho Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái quy định tại Quyết định số 3822/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Tỷ lệ (%) trích để lại phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái là 85% trên tổng số tiền phí thu được, số còn lại 15% được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3822/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 958/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu958/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực13/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 958/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 958/2008/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 958/2008/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu958/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNhữ Thị Hồng Liên
       Ngày ban hành03/04/2008
       Ngày hiệu lực13/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2010
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 958/2008/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 958/2008/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Quảng Ninh