Quyết định 96/2006/QĐ-UBND

Quyết định 96/2006/QĐ-UBND ban hành khung mức thu và tỷ lệ % để lại phí tham quan do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 96/2006/QĐ-UBND khung mức thu tỷ lệ % để lại phí tham quan đã được thay thế bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 96/2006/QĐ-UBND khung mức thu tỷ lệ % để lại phí tham quan


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 96/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG MỨC THU VÀ TỶ LỆ % ĐỂ LẠI VỀ PHÍ THAM QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 6 về việc ban hành khung mức thu phí tham quan và phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung mức thu và tỷ lệ % để lại phí tham quan trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Về khung mức thu phí tham quan

1.1.Mức thu phí tham quan quy định dưới đây áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan tại Bình Định:

- Đối với người lớn, mức thu không quá 10.000 đồng/lượt/người;

- Đối với trẻ em, mức thu không quá 5.000 đồng/lượt/người.

1.2. Căn cứ vào đặc điểm thực tế của từng công trình danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa và khung mức thu phí tham quan quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, các đơn vị được phép tổ chức thu phí tham quan có trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức thu và mức thu phí tham quan cụ thể gửi cho Cục thuế xem xét và trình UBND tỉnh quyết định để thực hiện.

2. Về tỷ lệ % để lại cho đơn vị tổ chức thu phí tham quan

2.1. Các đơn vị tổ chức thu phí tham quan được để lại 90% trên số tiền phí tham quan thu được; phần còn lại 10% số thu, các đơn vị tổ chức thu phí tham quan có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2.2. Thủ trưởng đơn vị tổ chức thu phí tham quan có trách nhiệm sử dụng số phí được để lại theo đúng nội dung trong đề án được duyệt và theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2006
Ngày hiệu lực17/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 96/2006/QĐ-UBND khung mức thu tỷ lệ % để lại phí tham quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 96/2006/QĐ-UBND khung mức thu tỷ lệ % để lại phí tham quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu96/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành07/09/2006
        Ngày hiệu lực17/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 96/2006/QĐ-UBND khung mức thu tỷ lệ % để lại phí tham quan

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/2006/QĐ-UBND khung mức thu tỷ lệ % để lại phí tham quan