Quyết định 97/QĐ-UBND

Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2013 Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020;

Căn cứ Kết luận số 4997/KL-HĐTĐ ngày 19/6/2012 của Hội đồng thẩm định đề xuất quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng - Bộ Tư pháp về đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 của tỉnh Tiền Giang.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 615/TTr-STP ngày 28 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung đoạn “Đối với Văn phòng Công chứng: Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, tiếp tục thành lập các Văn phòng Công chứng tại các địa bàn quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 chưa có thành lập (nếu có). Phát triển thêm 04 Văn phòng công chứng tại các khu vực có yêu cầu và phù hợp với định hướng của tỉnh.

Phân bổ cụ thể như sau:

- Huyện Châu Thành: Thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng đặt tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Thành phố Mỹ Tho: Thành lập thêm 02 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại đoạn đường Quốc lộ 50 thuộc địa phận xã Tân Mỹ Chánh và Phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Huyện Gò Công Tây: Thành lập thêm Văn phòng Công chứng đặt tại xã Long Bình, huyện Gò công Tây, tỉnh Tiền Giang”.

Được nêu tại tiết b điểm 2 mục III của Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân nhân tỉnh, cụ thể như sau:

“Đối với Văn phòng Công chứng: Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, tiếp tục thành lập các Văn phòng Công chứng tại các địa bàn quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 chưa có thành lập (nếu có). Phát triển thêm 07 Văn phòng công chứng tại các khu vực có yêu cầu và phù hợp với định hướng của tỉnh

Phân bổ cụ thể như sau:

- Huyện Châu Thành: thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng đặt tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Thành phố Mỹ Tho: thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng đặt tại đoạn đường Quốc lộ 50 thuộc địa phận xã Tân Mỹ Chánh.

- Huyện Gò Công Tây: thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng đặt tại xã Long Bình, huyện Gò công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Thị xã Gò Công: thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại thuộc xã Long Hưng giáp với huyện Gò Công Đông.

- Huyện Chợ Gạo: thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại xã Bình Phục Nhứt giáp với xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo;

- Huyện Tân Phước: thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại xã Tân Hòa Thành giáp với huyện Châu Thành;

- Huyện Tân Phú Đông: thành lập 01 Văn phòng Công chứng có trụ sở đặt tại xã Tân Thới”.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2013
Ngày hiệu lực17/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2013 Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2013 Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýDương Minh Điều
        Ngày ban hành17/01/2013
        Ngày hiệu lực17/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2013 Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2013 Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề

            • 17/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực