Quyết định 971/QĐ-UBND

Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 971/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 971/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 562/SCT-QLTM ngày 13 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/ĐP), gồm các thành viên như sau:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Bốn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Biện Văn Minh, Giám đốc Sở Công Thương;

3. Các thành viên Ban chỉ đạo:

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã;

- Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu Prăng;

- Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

- Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP: Trụ sở đặt tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh. Thường trực Ban chỉ đạo là Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đảm nhiệm, có trách nhiệm tổng hợp giúp cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

5. Chế độ làm việc của các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP theo chế độ kiêm nhiệm.

6. Ban Chỉ đạo 389/ĐP được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh và con dấu của Sở Công Thương (tùy theo thẩm quyền và vị trí của người ký văn bản). Cơ quan Thường trực được sử dụng con dấu của Chi cục Quản lý thị trường.

7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP, do ngân sách tỉnh cấp. Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP lập dự toán cụ thể cùng với kinh phí quản lý hành chính hàng năm của Chi cục quản lý thị trường gửi về Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Các đơn vị có tên nêu trên, có trách nhiệm lập danh sách cán bộ tham gia gửi về Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Công Thương) để theo dõi tổng hợp.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389/ĐP:

1. Xây dựng Quy chế hoạt động; Tổ chuyên viên giúp việc; kế hoạch hoạt động Quý, năm của Ban chỉ đạo.

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Tổng hợp, phân tích tình hình, đánh giá kết quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/TW; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó Ban chỉ đạo, các thành viên có trong thành phần ghi tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- Ban Chỉ đạo 389/TW (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH, CNXD(H)

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 971/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu971/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2014
Ngày hiệu lực03/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 971/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 971/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 971/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu971/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành03/07/2014
        Ngày hiệu lực03/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 971/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 971/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đắk Nông

            • 03/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực