Quyết định 978/QĐ-UBND

Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 978/QĐ-UBND 2018 Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM, GIAI ĐOẠN 2017-2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Ban Xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 114/TTr-BXDNTM ngày 27/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020, với các nội dung sau:

I. Mục đích:

Là Bộ công cụ quản lý của hệ thống OCOP, tập trung vào định hướng xây dựng các tổ chức kinh tế theo hướng cộng đồng (cùng với tài liệu hướng dẫn triển khai, chu trình, hệ thống mẫu biểu đăng ký sản phẩm, đăng ký tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP đã được ban hành)

Là cơ sở để định hướng các cơ sở sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng và cho các cấp có thẩm quyền (cấp huyện, cấp tỉnh) đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP.

II. Các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP (có danh mục tài liệu Bộ tiêu chí kèm theo), cụ thể như sau:

1. Phần A: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (50 điểm), gồm:

(1) - Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm;

(2) - Về cơ hội tiếp thị toàn cầu.

2. Phần B: Các tiêu chí sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (30 điểm)

(1)- Về sản xuất;

(2)- Về phát triển sản phẩm;

(3)- Về sức mạnh cộng đồng

3. Phần C: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (20 điểm)

(1)- Về tiếp thị

(2)- Về câu chuyện sản phẩm

III. Tiêu chuẩn xếp hạng sản phẩm

Đánh giá theo hình thức chấm điểm, tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm là 100 điểm và được xếp thành 5 hạng sau:

1. Hạng 5 sao (*****): Đối với sản phẩm đạt từ 90-100 điểm là sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được triển khai xúc tiến thương mại trên toàn quốc và xuất khẩu.

2. Hạng 4 sao (****): Đối với sản phẩm đạt từ 80 - 89 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được triển khai xúc tiến thương mại trên toàn quốc, tập trung nâng cấp để xuất khẩu.

3. Hạng 3 sao (***): Đối với sản phẩm đạt từ 60-79 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được triển khai xúc tiến thương mại trong tỉnh, tập trung nâng cấp phát triển lên hạng 4 sao.

4. Hạng 2 sao (**): Đối với sản phẩm đạt từ 30-59 điểm: Sản phẩm trung bình, có thể phát triển lên hạng 3 sao.

5. Hạng 1 sao (*) Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

Điều 2. Giao cho Ban Xây dựng nông thôn mới (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện; Đồng thời công bố Bộ tiêu chí trên hệ thống truyền thông và website của Chương trình OCOP; Tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xếp hạng sản phẩm OCOP theo chu trình hàng năm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 5/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình tỉnh Quảng Ninh Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 978/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu978/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2018
Ngày hiệu lực30/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 978/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 978/QĐ-UBND 2018 Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 978/QĐ-UBND 2018 Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu978/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýĐặng Huy Hậu
       Ngày ban hành30/03/2018
       Ngày hiệu lực30/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 978/QĐ-UBND 2018 Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 978/QĐ-UBND 2018 Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh

            • 30/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực