Quyết định 985/QĐ-UBND

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại Quyết định 1972/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 985/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 1972/QĐ-UBND Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 985/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 1972/QĐ-UBND Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1972/QĐ-UBND NGÀY 22/11/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của Liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Liên Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính tại Tờ trình số 56/TTr-SNN-STC ngày 28/4/2014 về việc điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nâng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015, như sau:

1.1. Mức khoán trực tiếp cho các chủ rừng:

- Mức khoán chung bảo vệ rừng ngập mặn: 200.000 đồng/ha/năm;

- Mức khoán bảo vệ rừng đồi núi trọng điểm: 400.000 đồng/ha/năm;

- Mức khoán bảo vệ rừng ngập mặn khu vực phải phá bỏ bờ bao đầm thủy sản xã Phù Long – huyện Cát Hải: 400.000 đồng/ha/năm (do điều kiện bảo vệ rừng ngập mặn khu vực quần đảo Cát Bà khó khăn và để đáp ứng chi phí bảo vệ rừng của các chủ rừng khi phải phá bỏ bờ đầm nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi sinh kế sang hoạt động bảo vệ và phát triển rừng).

1.2. Thời hạn áp dụng: Năm 2014 và năm 2015.

1.3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Phần kinh phí tăng thêm năm 2014, bổ sung từ nguồn kinh phí chương trình bảo vệ môi trường (dự kiến 1.211,6 triệu đồng).

- Năm 2015, kinh phí được cân đối chung trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp nông nghiệp.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện; chủ trì, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2011-2015 và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng mới cho giai đoạn tiếp theo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận liên quan và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Thoại

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 985/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu985/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2014
Ngày hiệu lực15/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
Cập nhật4 tháng trước
(02/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 985/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 985/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 1972/QĐ-UBND Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 985/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 1972/QĐ-UBND Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu985/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýĐỗ Trung Thoại
       Ngày ban hành15/05/2014
       Ngày hiệu lực15/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
       Cập nhật4 tháng trước
       (02/10/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 985/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 1972/QĐ-UBND Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 985/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 1972/QĐ-UBND Hải Phòng