Quyết định 996/QĐ-UBND

Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND về đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Ngọc Hiển

Nội dung toàn văn Quyết định 996/QĐ-UBND đặt đổi bãi bỏ tên một số tuyến đường Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 996/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ ĐẶT, ĐỔI, BÃI BỎ TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CÀ MAU, HUYỆN NGỌC HIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 (từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015) về đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Ngọc Hiển;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 (từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015) về đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Ngọc Hiển (kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên của HĐND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 996/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu996/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 996/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 996/QĐ-UBND đặt đổi bãi bỏ tên một số tuyến đường Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 996/QĐ-UBND đặt đổi bãi bỏ tên một số tuyến đường Cà Mau 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu996/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 996/QĐ-UBND đặt đổi bãi bỏ tên một số tuyến đường Cà Mau 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 996/QĐ-UBND đặt đổi bãi bỏ tên một số tuyến đường Cà Mau 2015

            • 14/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực