Quyết định 548-QĐ/LB

Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB năm 1986 ban hành bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo


BỘ TÀI CHÍNH - UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 548-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều lệ quản lý đo lường ban hành kèm theo Nghị định số 216-CP ngày 25-9-1974 của Hội đồng Chính phủ;
Để đề cao tính pháp lý của công tác quản lý đo lường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và sử dụng phương tiện đo và để bù đắp một phần chi phí của Nhà nước trong công tác kiểm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành bản qui định về lệ phí kiểm định phương tiện đo như sau:

a) Lệ phí kiểm định theo điều 14 của điều lệ quản lý đo lường được thu trong các trường hợp kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các phương tiện đo. Việc kiểm định này do cơ quan quản lý đo lường Nhà nước các cấp, các tổ chức được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và các tổ chức được công nhận quyền kiểm định ngành tiến hành. Lệ phí kiểm định tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hay hành chính sự nghiệp của đơn vị xin đăng ký kiểm định.

b) Giá lệ phí kiểm định của mỗi phương tiện đo phải đúng bằng lệ phí kiểm định ban hành kèm theo quyết định này. Việc sửa đổi hoặc bổ sung bảng lệ phí kiểm định do Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

c) Đơn vị xin kiểm định phải nộp lệ phí kiểm định cho tất cả phương tiện đo sau khi qua kiểm định.

d) Cơ quan quản lý đo lường Nhà nước, các cấp, các tổ chức được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và các tổ chức được công nhận quyền kiểm định ngành được trực tiếp thu lệ phí kiểm định hoặc thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước theo các qui định tài chính hiện hành.

đ) Đơn vị xin kiểm định phải chi phí tiền vận chuyển phương tiện đo đến nơi kiểm định đã được quy định. Trong trường hợp phương tiện đo phải kiểm định tại địa điểm khác nơi qui định thì đơn vị xin kiểm định phải thanh toán với cơ quan kiểm định các chi phí về vận chuyển người và thiết bị.

1) Lệ phí kiểm định do cơ quan quản lý đo lường Nhà nước các cấp, các tổ chức được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và các tổ chức được công nhận quyền kiểm định ngành thu được nộp vào ngân sách Nhà nước (khoản 82, hạng 3) hoặc vào quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh). Hàng năm các cơ quan kiểm định nói trên được phép dự trù 5% tổng số lệ phí thu được để làm phần thưởng cho những trường hợp nêu trong điều 29 của điều lệ quản lý đo lường. Khi chi phải căn cứ vào quyết định khen thưởng thực tế, số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước, vì 5% là mức khống chế tối đa.

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định Liên Bộ Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước - Bộ Tài chính số 683-QĐ/LB ngày 28-12-1979 qui định về lệ phí kiểm định phương tiện đo và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

Lý Tài Luận

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 548-QĐ/LB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu548-QĐ/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/1986
Ngày hiệu lực08/08/1986
Ngày công báo15/09/1986
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 548-QĐ/LB

Lược đồ Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu548-QĐ/LB
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
     Người kýĐoàn Phương, Lý Tài Luận
     Ngày ban hành08/08/1986
     Ngày hiệu lực08/08/1986
     Ngày công báo15/09/1986
     Số công báoSố 17
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo