Quyết định 683-QĐ/LB

Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB năm 1979 về lệ phí kiểm định phương tiện đo do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB quy định lệ phí kiểm định phương tiện đo đã được thay thế bởi Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo và được áp dụng kể từ ngày 08/08/1986.

Nội dung toàn văn Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB quy định lệ phí kiểm định phương tiện đo


ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC – BỘ TÀI CHÍNH

*******

Số: 683-QĐ/LB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều lệ quản lý đo lường ban hành theo nghị định số 216-CP ngày 25/9/1974 của Hội đồng Chính phủ;

Để đề cao tính pháp chế của công tác quản lý đo lường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và sử dụng phương tiện đo và để bù đắp một phần chi phí của Nhà nước trong công tác kiểm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành bản Quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo như sau:

1. Lệ phí kiểm định theo điều 14 của Điều lệ quản lý đo lường được thu trong các trường hợp kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các phương tiện đo. Việc kiểm định này do cơ quan quản lý đo lường Nhà nước hoặc các tổ chức được ủy quyền kiểm định Nhà nước trực tiếp tiến hành.

Lệ phí kiểm định tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hay hành chính sự nghiệp của đơn vị đăng ký xin kiểm định.

2. Giá lệ phí kiểm định của mỗi loại phương tiện đo phải đúng bảng lệ phí kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo quyết định này ([1][1]). Việc sửa đổi hoặc bổ sung bảng lệ phí kiểm định do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính,

3. Đơn vị xin kiểm định phải nộp lệ phí kiểm định cho tất cả phương tiện đo sau khi qua kiểm định. Nếu phương tiện đo đó đạt yêu cầu kỹ thuật thì nộp 100% lệ phí kiểm định, nếu phương tiện đo không đạt yêu cầu thì nộp 30% lệ phí kiểm định (nếu là kiểm định định kỳ) hay 50% lệ phí kiểm định (nếu là kiểm định ban đầu).

4. Nếu việc kiểm định được tiến hành theo phương pháp kiểm đại diện (theo quy định của Cục đo lường trung ương) thì mức lệ phí tổng cộng được lấy bằng 20% lệ phí kiểm định đơn chiếc tính với toàn lô phương tiện đo được kiểm định đại diện.

5. Cơ quan quản lý đo lường Nhà nước các cấp và các đơn vị có tổ chức đo lường được ủy quyền kiểm định Nhà nước được trực tiếp thu lệ phí kiểm định hoặc thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước theo những quy định tài chính hiện hành.

6. Đơn vị xin kiểm định phải chi phí tiền vận chuyển phương tiện đo đến nơi kiểm định đã được quy định. Trong trường hợp phương tiện đo phải kiểm định tại địa điểm khác nơi quy định, thì đơn vị xin kiểm định phải thanh toán với cơ quan kiểm định các phí tổn về vận chuyển người và thiết bị.

7. Lệ phí kiểm định do các cơ quan quản lý đo lường Nhà nước hay do các đơn vị có tổ chức quản lý đo lường được ủy quyền kiểm định Nhà nước thu, được nộp vào ngân sách Nhà nước (khoản 82, hạng 3) hoặc vào quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh). Hàng năm các cơ quan quản lý đo lường Nhà nước và tổ chức quản lý đo lường được ủy quyền kiểm định Nhà nước được phép dự trù 5% tổng số lệ phí thu được để làm tiền thưởng cho những trường hợp nêu trong điều 29 điều lệ quản lý đo lường. Khi chi phải căn cứ vào quyết định khen thưởng thực tế, số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách vì 5% chỉ là mức khống chế tối đa.

8. Trong công tác kiểm định tự quản, các ngành có thể tham khảo những quy định trên đây để áp dụng cho ngành mình.

9. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1980. Các quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo do trung ương hay địa phương ban hành trước đây đều bị bãi bỏ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ly

KT. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Khắc

 

 

 


 [1][1]Không in bảng lệ phí

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 683-QĐ/LB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu683-QĐ/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/1979
Ngày hiệu lực01/01/1980
Ngày công báo15/01/1980
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/1986
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB quy định lệ phí kiểm định phương tiện đo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB quy định lệ phí kiểm định phương tiện đo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu683-QĐ/LB
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
       Người kýLê Khắc, Nguyễn Ly
       Ngày ban hành28/12/1979
       Ngày hiệu lực01/01/1980
       Ngày công báo15/01/1980
       Số công báoSố 1
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/1986
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB quy định lệ phí kiểm định phương tiện đo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB quy định lệ phí kiểm định phương tiện đo