Quyết định 23/2004/QĐ-UB

Quyết định 23/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 23/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thuỷ sản Tuyên quang đã được thay thế bởi Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định số 23/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thuỷ sản Tuyên quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THỦY SẢN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 352/TTr-NN ngày 28/02/2004 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tờ trình số 43/TTr-SNV ngày 29/02/2004 của Sở Nội vụ về việc thành tập Trung tâm Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1- Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Thủy sản là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Thủy sản có chức năng nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh sực thủy sản theo yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

- Trụ sở đặt tại Phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Trung tâm Thủy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước; được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu để hoạt động.

2- Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật về giống phục vụ nuôi trồng thủy sản;

- Tổ chức sản xuất kinh doanh thủy sản và cung ứng đủ, kịp thời các loại giống tốt phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Sưu tầm, di giống, thuần hóa giống, chọn tạo giống, quản lý chất lượng giống, bảo vệ các nguồn gien thủy sản quý hiếm; tổ chức điều tra, nghiên cứu, đánh giá, quản lý, bảo vệ sự phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản;

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản cho các đơn vị và cá nhân;

- Tổ chức thực hiện khảo nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản;

- Đào tạo chuyển giao công nghệ và hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong việc nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, bảo vệ nguồn lợi và môi trường các hệ sinh thái thủy sản cho các thành phần kinh tế theo nhu cầu;

- Quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; quản lý đất đai, mặt nước nuôi trồng thủy sản; vật tư tài sản, tài chính và các trang thiết bị của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được cơ quan có thẩm quyên giao.

Điều 2. Về tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Thủy sản:

1- Bộ phận quản lý: Biên chế được UBND tỉnh xác định hàng năm; năm 2004 xác định: 12 người, cụ thể:

1.1- Lãnh đạo trung tâm: 02 người

- Giám đốc Trung tâm: 01 người

- Phó Giám đốc Trung tâm: 01 người

1.2- Phòng Tổ chức hành chính: 05 người

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, trực tiếp theo dõi công tác tổ chức và lao động tiền lương: 01 người

- Văn thư + đánh máy + thủ kho, quỹ: 01 người

- Kế toán: 02 người

- Lái xe: 01 người

1.3- Phòng Kế hoạch - kỹ thuật: 05 người

Trưởng phòng: Phụ trách chung, trực tiếp theo dõi công tác kế hoạch tổng hợp: 01 người

- Cán bộ kỹ thuật: 03 người

- Cán bộ kinh tế: 01 người

2- Bộ phận sản xuất: Theo quy mô sản xuất của Trung tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Thủy sản thực hiện hợp đồng lao động để sắp xếp, bố trí thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức của bộ phận sản xuất của Trung tâm Thủy sản gồm:

2.1- Tổ Dịch vụ;

2.2- Trạm Thủy sản các huyện;

2.3- Tổ Sản xuất giống.

Điều 3. Hoạt động của Trung tâm Thủy sản:

Giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Thủy sản xây dựng đề án tổ chức và phương hướng hoạt động cụ thể của Trung tâm Thủy sản trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Trung tâm Thủy sản căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH TUYÊN QUANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2004
Ngày hiệu lực05/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 23/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thuỷ sản Tuyên quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 23/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thuỷ sản Tuyên quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýLê Thị Quang
       Ngày ban hành05/03/2004
       Ngày hiệu lực05/03/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 23/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thuỷ sản Tuyên quang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 23/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Thuỷ sản Tuyên quang