Quyết định 47/2007/QĐ-UBND

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 47/2007/QĐ-UBND Ban Điều hành Dự án trồng rừng Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 31/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2006/NQ-QH11 Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Công văn số 414/BNN-LN ngày 08/02/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc chấn chỉnh việc quản lý chỉ đạo Dự án 661 theo Nghị quyết 73 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 của Bộ Nông nghiệp & PTNT - Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng tỉnh Bình Phước gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Bùi Văn Danh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban

2. Ông Trần Văn Lộc - P. Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT - Phó Ban

3. Ông Đoàn Thanh Phong - Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh - Thành viên

4. Ông Nguyễn Song Đoàn - P. Giám đốc Sở Tài nguyên & MT - Thành viên

5. Ông Nguyễn Văn Biểu - P. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Thành viên

6. Ông Nguyễn Hoàng Thái - P. Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

7. Ông Nguyễn Thanh Bình - P. Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - Thành viên

Điều 2. Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách, vốn đầu tư và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện dự án, sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Quốc hội.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề có liên quan đến dự án.

5. Đề nghị khen thưởng (hoặc kỷ luật) đối với tập thể, cá nhân có thành tích (hoặc vi phạm) trong quá trình thực hiện dự án.

Giúp việc cho Ban Điều hành Dự án tỉnh là Ban Quản lý Dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng tỉnh.

Điều 3. Sở Nông nghiệp & PTNT là cơ quan thường trực của Ban Điều hành Dự án tỉnh; kinh phí hoạt động của Ban Điều hành do Sở Nông nghiệp & PTNT lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời đề xuất trình UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý Dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng tỉnh.

Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 62/1999/QĐ-UB ngày 06/4/1999 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng tỉnh Bình Phước./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2007
Ngày hiệu lực14/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành04/09/2007
        Ngày hiệu lực14/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Bình Phước