Quyết định 82/2004/QĐ-UB

Quyết định 82/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 82/2004/QĐ-UB Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy đã được thay thế bởi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 02/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định số 82/2004/QĐ-UB Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy


UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 25 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THỦY, BỘ HẬU GIANG THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Căn cứ Công văn số 5822/GTVT-TCCB ngày 10/12/2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 14/SGTVT ngày 19/01/2004 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang quản lý; trên cơ sở đổi tên Trạm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cần Thơ.

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao thông vận tải, các Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương giao thông thủy, bộ Hậu Giang, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh
- 1A, 1B
- Lưu (HC, NCTH)

TM.UBND TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Sầm Trung Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2004
Ngày hiệu lực25/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 82/2004/QĐ-UB Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 82/2004/QĐ-UB Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýSầm Trung Việt
        Ngày ban hành25/02/2004
        Ngày hiệu lực25/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 82/2004/QĐ-UB Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 82/2004/QĐ-UB Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy