Quyết định 1241/QĐ-UB

Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB năm 1977 về việc trích lãi hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB trích lãi hợp tác xã mua bán tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB trích lãi hợp tác xã mua bán tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1241/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC TRÍCH LÃI HỢP TÁC XÃ MUA BÁN VÀ HỢP TÁC XÃ TIÊU THỤ CỦA PHƯỜHG, XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Để thúc đẩy chánh quyền địa phương quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển sản xuất, quản lý thị trường, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên của địa phương, khai thác hợp lý đúng chánh sách, sức người, sức của của địa phương phục vụ cho lợi ích tập thể nhân dân lao động ở các phường, xã, thị trấn ;
Chấp hành nghị định 50/CP ngày 09-4-1968 của Hội đồng Chính phủ về chế độ hợp tác xã mua bán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Hàng tháng, hợp tác xã mua bán hoặc tiêu thụ xã, phường, thị trấn kinh doanh có lời trên 20 đồng thì phảI trích 30% tiền thực lời : 20% nộp thẳng vào ngân sách xã, phường (qua sự đối chiếu của Phòng tài chánh quận, huyện và chuyển nộp vào tài khoản tiền gửi ngân sách xã, phường tại ngân hàng Quận, huyện) để xây dựng chung cho xã, phường, thị trấn. Còn 10% thì nộp vào ngân sách thành phố để điều hoà cho các địa phương gặp khó khăn.

Điều 2.- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải quan tâm giúp đỡ hợp tác xã mua bán hoặc tiêu thụ, quản lý, phục vụ ngày càng tốt và tham gia vận động xã viên góp nhiều cổ phần để hợp tác xã mua bán hoặc tiêu thụ có dồi dào vốn kinh doanh. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn không được dùng tiền của ngân sách mình để đầu tư cho các hợp tác xã này.

Điều 3.- Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh, Sở Thương nghiệp và các đồng chí Giám đốc các Sở có liên quan, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành và tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình mà hướng dẫn cụ thể việc thi hành quyết định này cho tốt.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1241/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1241/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/1977
Ngày hiệu lực30/09/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1241/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB trích lãi hợp tác xã mua bán tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB trích lãi hợp tác xã mua bán tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1241/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành30/09/1977
        Ngày hiệu lực30/09/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB trích lãi hợp tác xã mua bán tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định tạm thời 1241/QĐ-UB trích lãi hợp tác xã mua bán tiêu thụ của phườhg, xã, thị trấn