Quyết định 1442/2002/QĐ-BYT

Quyết định 1442/2002/QĐ-BYT sửa đổi một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện kèm theo Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định1442/2002/QĐ-BYT Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện sửa đổi Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT đã được thay thế bởi Thông tư 10/2010/TT-BYT hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định1442/2002/QĐ-BYT Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện sửa đổi Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1442/2002/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2033/1999/QĐ-BYT NGÀY 09/07/1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 11/7/1989;
Căn cứ Luật Phòng chống ma túy số 11L/CTN ngày 22/12/200 ;
Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT, ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các họat động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;
Căn cứ Nghị định số 68/CP, ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế ;
Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt nam ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau :

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 : Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện được áp dụng đối với thuốc gây nghiện sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học quy định tại Danh mục thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BTC ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 : Khi giao, nhận thuốc gây nghiện, Dược sỹ đại học phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu cẩn thận tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng, chất lượng thuốc. Khi giao, nhận xong hai bên giao, nhận phải ký và ghi rõ họ tên vào chứng từ xuất kho, nhập kho.

Những nơi chưa đủ Dược sỹ đại học, Thủ trưởng đơn vị ủy quyền bằng văn bản cho Dược sỹ trung học thay thế (mỗi lần ủy quyền không quá 6 tháng).

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 : Thuốc gây nghiện trong quá trình vận chuyển phải được đóng gói, niêm phong. Dược sỹ đại học hoặc Dược sỹ trung học được ủy quyền phải có giấy giới thiệu, chứng minh thư nhân dân, hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại thuốc gây nghiện.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 16 : Chậm nhất sau 10 ngày nhập thuốc gây nghiện vào kho, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo theo quy định tại Mẫu số 7 được đính kèm theo Quy chế này về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược Việt nam).

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 :

- Báo cáo tháng : Vào ngày 25 hàng tháng các đơn vị y tế được phép sử dụng thuốc gây nghiện, các cơ sở được phép kinh doanh thuốc gây nghiện thuộc địa phương phải kiểm kê tồn kho, báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt dự trù.

Các đơn vị y tế thuộc Bộ giao thông vận tải báo cáo trực tiếp với Sở y tế giao thông vận tải ; Các đơn vị y tế thuộc lực lượng Công an nhân dan báo cáo trực tiếp với Cục Y tế Bộ Công an ; Các đơn vị quân y báo cáo trực tiếp với Cục Quân y Bộ quốc phòng các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo năm : Vào ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm các đơn vị sản xuất, tồn trữ, phân phối, mua bán, sử dụng thuốc gây nghiện phải kiểm kê tồn kho, báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo năm lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục quân y - Bộ quốc phòng ; Cục Y tế - Bộ Công an và Sở Y tế Giao thông vận tải báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo năm về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược Việt Nam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Khoản 1 Điều 2 ; Điều 10; Điều 11; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 của Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các Ông, Bà : Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Truyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1442/2002/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1442/2002/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2002
Ngày hiệu lực10/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1442/2002/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định1442/2002/QĐ-BYT Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện sửa đổi Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định1442/2002/QĐ-BYT Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện sửa đổi Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1442/2002/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýLê Văn Truyền
       Ngày ban hành25/04/2002
       Ngày hiệu lực10/05/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định1442/2002/QĐ-BYT Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện sửa đổi Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định1442/2002/QĐ-BYT Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện sửa đổi Quyết định 2033/1999/QĐ-BYT