Quyết định 27-QĐ

Quyết định 27-QĐ năm 1970 về việc ấn định các khoản thủ tục phí phải thu các ngân hàng nước ngoài về nghiệp vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng ngoại thương Việt nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định27-QĐ ấn định khoản thủ tục phí phải thu ngân hàng nước ngoài về nghiệp vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng ngoại thương Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH CÁC KHOẢN THỦ TỤC PHÍ PHẢI THU CÁC NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VỀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ nghị định số 171-CP ngày 26-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt nam ;
Căn cứ điều lệ quản lý ngoại hối ban hành theo nghị định số 102-CP ngày 06-7-1963 của Hội đồng Chính phủ ;
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Ngân hàng ngoại thương Việt nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ấn định các khoản thủ tục phí phải thu các ngân hàng nước ngoài về nghiệp vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng ngoại thương Việt nam như sau:

1. Tín dụng thư thương mại:

a) Thông báo: 1,00‰ tối thiểu 6,5 đồng

b) Xác nhận (gồm cả thông báo) mỗi quý hoặc một phần quý: 1,25‰ tối thiểu 6,5 đồng.

c) Thanh toán: 0,5‰ tối thiểu 6,5 đồng

d) Sửa đổi:

Tăng số tiền: thu theo trường hợp 1 (đối với thư tín dụng thông báo)

Gia hạn tín dụng như: thu theo trường hợp 2 (đối với thư tín dụng xác nhận)

Sửa đổi khác, mỗi lần ………..6,5 đồng

e) Hủy điều kiện bảo lưu:

0,5‰ tối thiểu 6,5 đồng

2. Ủy thác thu:

Ủy thác thu có chứng từ và không có chứng từ: 0,5‰ tối thiểu 6,5 đồng

3. Thanh toán:

Ủy nhiệm chi đơn giản và séc (mỗi lần) 6,5đ

4. Các nghiệp vụ khác: thu theo sự thỏa thuận giữa Ngân hàng ngoại thương Việt nam với ngân hàng nước ngoài.

Điều 2. Ngân hàng ngoại thương Việt nam sẽ thu thủ tục phí quy định ở điều 1 của ngân hàng nước ngoài tùy theo từng loại nghiệp vụ giao dịch.

Đối với những ngân hàng đại lý có ký kết riêng về chế độ thủ tục phí thu lẫn nhau với Ngân hàng ngoại thương Việt nam, thủ tục phí sẽ thu theo mức đã ký kết.

Điều 3. Thủ tục phí sẽ thu bằng loại ngoại tệ được dùng để thanh toán giữa Ngân hàng ngoại thương Việt nam và ngân hàng nước ngoài trong từng nghiệp vụ giao dịch.

Điều 4. Thủ tục phí quy định ở điều 1 không bao gồm điện phí, bưu phí và những chi phí về những công việc làm thêm. Khách hàng trong nước và nước ngoài phải trả lại các khoản chi phí này theo thực chi của Ngân hàng ngoại thương Việt nam, trừ trường hợp có sự thỏa thuận riêng miễn thu khoản này giữa hai ngân hàng.

Điều 5. Những khoản thủ tục phí khác phát sinh trong nghiệp vụ tín dụng và thanh toán với nước ngoài chưa được quy định trong quyết định này như các khoản bảo đảm của ngân hàng về khả năng thanh toán, nhờ ngân hàng kiểm tra thương nhân, v.v… sẽ được xác định riêng theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 6. Ngân hàng ngoại thương Việt nam đã thu thủ tục phí, thì không hoàn lại, mặc dù ngân hàng nước ngoài đề nghị hủy bỏ công việc đã nhờ làm hộ.

Điều 7. Quyết định này thay thế quyết định số 554-QĐ ngày 22-10-1964 được bãi bỏ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 8. Ông Chủ tịch Ngân hàng ngoại thương Việt nam, ông Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt nam và ông Vụ trưởng Vụ kế toán và tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sĩ Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/1970
Ngày hiệu lực03/07/1970
Ngày công báo15/08/1970
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định27-QĐ ấn định khoản thủ tục phí phải thu ngân hàng nước ngoài về nghiệp vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng ngoại thương Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định27-QĐ ấn định khoản thủ tục phí phải thu ngân hàng nước ngoài về nghiệp vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27-QĐ
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Sỹ Đồng
        Ngày ban hành03/07/1970
        Ngày hiệu lực03/07/1970
        Ngày công báo15/08/1970
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định27-QĐ ấn định khoản thủ tục phí phải thu ngân hàng nước ngoài về nghiệp vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định27-QĐ ấn định khoản thủ tục phí phải thu ngân hàng nước ngoài về nghiệp vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

            • 03/07/1970

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/1970

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/1970

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực