Sắc lệnh 132/SL

Sắc lệnh số 132/SL về việc cử các ông làm uỷ viên trong uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Sắc lệnh 132/SL cử ông làm uỷ viên uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ đã được thay thế bởi Sắc lệnh 115/SL chỉ định cán bộ UBKCHC Nam bộ và được áp dụng kể từ ngày 03/11/1949.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 132 NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Quyết nghị của Chính phủ thành lập Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam và Uỷ ban kháng chiến miền Nam Trung Bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 182/SL ngày 13-9-1946 cải tổ Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam,

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3/9/1947 về cách tuyên bố các nhân viên Uỷ ban kháng chiến khu,

Chiểu Sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-1947 thành lập Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính các cấp tỉnh, huyện, phủ, châu, xã,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 bãi bỏ Uỷ ban kháng chiến miền Nam, thành lập Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính miền Nam Trung Bộ và Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam Bộ,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử các ông có tên sau đây làm Uỷ viên trong Uỷ ban kháng chiến kiêm Hành chính Nam bộ:

Ông Phạm Văn Bạch,

Phạm Ngọc Thuận,

Nguyễn Binh,

Trần Bửu Khoát,

Nguyễn Thanh Sơn,

Nguyễn Thanh Vinh,

Kha Văn Can,

Ung Văn Khiêm,

Hoàng Xuân Nhi

Nguyễn Văn Hường

Nguyễn Ngọc Nhất,

Điều thứ 2

Nay cử các ông có tên sau đây làm cố vấn của Uỷ ban Kháng chiến kiêm Hành chính Nam Bộ;

Ông Cao Triêu Phat,

Nguyễn Bá Sang,

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và ông Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 132/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 132/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 15/02/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/11/1949
Cập nhật năm ngoái
Download văn bản 132/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 132/SL cử ông làm uỷ viên uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 132/SL cử ông làm uỷ viên uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính Nam bộ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 132/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 15/02/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/11/1949
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất