Sắc lệnh 137/SL

Sắc lệnh số 137/SL về việc đặt trong Bộ Nội vụ một nha gọi là "Trung ương Hoa Kiều Vụ Việt nam" do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Sắc lệnh 137/SL đặt Bộ Nội vụ nha "Trung ương Hoa Kiều Vụ Việt nam" đã được thay thế bởi Sắc lệnh 133/SL bãi bỏ Nha Hoa Kiều Vụ Sắc lệnh 137 và được áp dụng kể từ ngày 01/03/1948.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 137NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 quy định việc tổ chức cán bộ,

Chiểu Sắc lệnh số 58 ngày 3-5-1946 tổ chức Bộ Nội vụ,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Xét sự nhu cầu hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đặt trong Bộ Nội vụ một Nhà gọi là "Trung ương Hoa Kiều vụ Việt Nam".

Điều 2

Trung ương Hoa Kiều vụ Việt Nam sẽ do một Tổng Giám đốc quản trị.

Điều 3

Chi tiết tổ chức Trung ương Hoa Kiều Vụ sẽ do Nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định sau.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 137/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 137/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 01/03/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/1948
Cập nhật năm ngoái
Download văn bản 137/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 137/SL đặt Bộ Nội vụ nha "Trung ương Hoa Kiều Vụ Việt nam"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 137/SL đặt Bộ Nội vụ nha "Trung ương Hoa Kiều Vụ Việt nam"
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 137/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 15/02/1948
Ngày hiệu lực 01/03/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/1948
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất