Sắc lệnh 147/SL

Sắc lệnh số 147/SL về việc định quyền hạn đặc biệt của các cấp chỉ huy quân sự tại những vũng có tác chiến đối với các cấp KCHC và chuyên môn do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 147/SL định quyền hạn đặc biệt cấp chỉ huy quân sự vũng tác chiến cấp KCHC chuyên môn


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 147/SL NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1949 ĐỊNH QUYỀN HẠN ĐẶC BIỆT CỦA CÁC CẤP CHỈ HUY QUÂN SỰ TẠI NHỮNG VŨNG CÓ TÁC CHIẾN ĐỐI VỚI CÁC CẤP KCHC VÀ CHUYÊN MÔN

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946 và số 33 ngày 22-3-1946 ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 254 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 255 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong vùng tạm thời bị địch chiếm đóng hoặc kiểm soát;

Xét tình hình hiện thời;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến, tại những nơi có tác chiến, các cấp chỉ huy quân sự có quyền ra chỉ thị về phương diện quân sự cho các cấp kháng chiến hành chính và các cấp phụ trách cơ quan chuyên môn như sau:

1/ Các Bộ Chỉ huy Đại đoàn hoặc Mặt trận có quyền ra chỉ thị cho các Uỷ ban kháng chiến hành chính từ cấp tỉnh và những nhân viên phụ trách cơ quan chuyên môn từ cấp liên khu trở xuống.

2/ Các Ban Chỉ huy Trung đoàn có quyền ra chỉ thị cho các Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện và xã, và những nhân viên phụ trách cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh trở xuống.

Điều 2

Các cấp chỉ huy quân sự từ Trung đoàn trở lên có quyền ra quyết định ấn định những vùng nào là vùng có tác chiến.

Điều 3

Một Thông tư của Hội đồng Quốc phòng Tối cao sẽ ấn định các chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 4:Các vị Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu147/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/SL

Lược đồ Sắc lệnh 147/SL định quyền hạn đặc biệt cấp chỉ huy quân sự vũng tác chiến cấp KCHC chuyên môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 147/SL định quyền hạn đặc biệt cấp chỉ huy quân sự vũng tác chiến cấp KCHC chuyên môn
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu147/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 147/SL định quyền hạn đặc biệt cấp chỉ huy quân sự vũng tác chiến cấp KCHC chuyên môn

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 147/SL định quyền hạn đặc biệt cấp chỉ huy quân sự vũng tác chiến cấp KCHC chuyên môn