Sắc lệnh 60

Sắc lệnh số 60 về việc tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ do Chủ tịch chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều 11 Sắc lệnh ngày 10-10-45 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 60 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời yêu cầu của Uỷ ban nhân dân Trung bộ,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo luận ngày 16-11-1945,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Điều thứ II Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 nay đổi như sau:

Trước các Toà án ở Nam bộ và hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng, sẽ áp dụng thủ tục ấn định trong Nghị định ngày 16 tháng 3 năm 1910 của nguyên Toàn quyền Đông Dương và những Nghị định sửa đổi Nghị định ấy. Trước Toà án Đà Nẵng sẽ áp dụng thủ tục ấn định trong hai bộ Hình sự tố tụng thủ tục và dân sự, thương sự tố tụng thủ tục Trung bộ, do Dụ ngày 12 tháng 6 năm 1942 và Nghị định của nguyên Toàn quyền Đông Dương ngày 27-8-1943 ban bố.

Điều thứ hai: Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 60
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 60
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 16/11/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 60

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 60 tạm thời luật lệ hiện hành Bắc, Trung, Nam bộ Sắc lệnh 10-10-45


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 60 tạm thời luật lệ hiện hành Bắc, Trung, Nam bộ Sắc lệnh 10-10-45
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 60
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 16/11/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 10/11/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/11/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực