Sắc lệnh 66/SL

Sắc lệnh số 66/SL về việc cử ông Ngô Văn Ngộ giữ chức Chánh Văn phòng Bộ tài chính do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 66 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 5-5-1946 quy định việc tổ chức các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 75 ngày 28-5-1946 tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Ngô Văn Ngộ, kiêm Sự Hành chính giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 66/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 66/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/1949
Ngày hiệu lực 18/06/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 66/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 66/SL cử ông Ngô Văn Ngộ giữ Chánh Văn phòng Bộ tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 66/SL cử ông Ngô Văn Ngộ giữ Chánh Văn phòng Bộ tài
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 66/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 18/06/1949
Ngày hiệu lực 18/06/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 18/06/1949

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/06/1949

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực