Sắc lệnh 79/SL

Sắc lệnh số 79/SL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Phó giám đốc Nha công an do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 79-SL NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1952

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 58 ngày 3-5-1946 tổ chức bộ Nội vụ;

Chiểu sắc lệnh số 23 ngày 12-12-1946 thành Lập Nha Công an;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng các Bộ, các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Trưởng Ty Chính trị Nha Công an, giữ chức Phó Giám đốc Nha Công an.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 79/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 79/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/1952
Ngày hiệu lực 15/01/1952
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 79/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 79/SL bổ nhiệm Nguyễn Văn Ngọc giữ Phó giám đốc Nha công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 79/SL bổ nhiệm Nguyễn Văn Ngọc giữ Phó giám đốc Nha công an
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 79/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 15/01/1952
Ngày hiệu lực 15/01/1952
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 15/01/1952

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/1952

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực