Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10643:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10643:2014

THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ, CADIMI, ĐỒNG, SẮT VÀ KẼM - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SAU KHI TRO HÓA KHÔ

Foodstuffs - Determination of lead, cadmium, copper, iron, and zinc - Atomic absorption spectrophotometric method after dry ashing

Lời nói đầu

TCVN 10643:2014 xây dựng dựa trên AOAC 999.11 Determination of lead, cadmium, copper, iron, and zinc in foods. Atomic absorption spectrophotometry after dry ashing;

TCVN 10643:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chun quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và ly mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ, CADIMI, ĐỒNG, SẮT VÀ KẼM - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SAU KHI TRO HÓA KHÔ

Foodstuffs - Determination of lead, cadmium, copper, iron, and zinc - Atomic absorption spectrophotometric method after dry ashing

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm trong thực phẩm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS) sau khi tro hóa khô.

2. Nguyên tắc

Phần mẫu thử được làm khô và sau đó tro hóa 450 °C với nhiệt độ tăng dần. Bổ sung dung dịch axit clohydric 6 M và cho bay hơi đến khô. Phần cặn được hòa tan trong dung dịch axit nitric 0,1 M, các cht phân tích được xác định bằng đo ph hấp thụ nguyên t ngọn la dùng lò graphit.

3. Thuốc thử

Thuốc thử phải thuộc loại phân tích, tốt nhất là loại siêu tinh khiết hoặc tương đương.

3.1. Nước, đã chưng cất lại hoặc nước đã loại ion, điện tr 18 MW.cm.

3.2. Dung dịch axit clohydric (HCl), 6 M

Pha loãng 500 ml HCl đặc (37 % khối lượng) với nước (3.1) đến 1 lít.

3.3. Axit nitric (HNO3) đặc, 65 % khối lượng.

3.4. Dung dịch axit nitric, 0,1 M

Pha loãng 7 ml HNO3 đặc (3.3) với nước (3.1) đến 1 lít.

3.5. Dung dịch chuẩn chì, 1 mg/ml

Hòa tan 1,000 g chì trong 7 ml HNO3 (3.3) đựng trong bình định mức dung tích 1 lít. Thêm nước đến vạch.

CHÚ THÍCH Ch s dụng dung dịch chun bán sẵn trên thị trưng dùng cho đo phổ hấp thụ nguyên t.

3.6. Dung dịch chuẩn cadimi, 1 mg/ml

Hòa tan 1,000 g cadimi trong 14 ml nước với 7 ml axit nitric (3.3) đựng trong bình định mức 1 lít. Thêm nước đến vạch.

3.7. Dung dịch chuẩn kẽm, 1 mg/ml

Hòa tan 1,000 g kẽm (Zn) trong 14 ml nước với 7 ml axit nitric (3.3) đựng trong bình đnh mức 1 lít (4.10). Thêm nước đến vạch.

3.8. Dung dịch chuẩn đồng, 1 mg/ml.

Hòa tan 1,000 g đồng (Cu) trong 7 ml axit nitric (3.3) đựng trong bình định mức 1 lít (4.10). Thêm nước đến vạch.

3.9. Dung dch chuẩn sắt, 1 mg/ml.

Hòa tan 1,000 g sắt (Fe) trong 14 ml nước với 7 ml axit nitric (3.3) đựng trong bình định mức 1 lít (4.10) Thêm nước đến vạch.

3.10. Dung dịch chuẩn làm việc

a) Đối với phép phân tích trong lò graphit: Pha loãng các dung dịch chun từ 3.5 đến 3.9 với dung dịch axit nitric 0,1 M (3.4) đến dải chất chuẩn bao trùm dải tuyến tính ca nguyên tố cần xác định.

b) Đối với phép phân tích ngọn lửa: Pha loãng các dung dịch chuẩn từ 3.5 đến 3.9, với dung dịch axit nitric 0,1 M (3.4) đến di chất chun bao trùm di nồng độ ca nguyên tố cần xác đnh.

4. Thiết bị, dụng cụ

S dụng các thiết bị dụng cụ thông thưng của phòng thử nghiệm và cụ thể sau đây:

4.1. Máy đo phổ hp thụ nguyên tử, có đầu đốt dùng hỗn hợp không khí - axetylen hoặc đầu đốt dùng hỗn hợp khí dinitơ monoxit - axetylen đối với quy trình đo phổ hp thụ nguyên t ngọn lửa và lò graphit đối với quy trình đo phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện, có hiệu chnh nền thích hợp (phi nguyên tử).

4.2. Đèn catot rỗng hoặc đèn phóng điện không điện cực, để xác định tất c các nguyên tố.

4.3. Lò nung, có cài đặt chương trình hoặc lò múp có bộ ổn nhiệt duy trì nhiệt độ 450 °C ± 25 °C. Nếu sử dụng lò múp thì cần có bộ phận tro hóa sơ bộ.

4.4. Bếp điện, có bộ kiểm soát nhiệt độ, làm nóng được đến khoảng 300 °C.

4.5. Đèn hồng ngoại, 250 W, được cố định vào giá đỡ, sao cho có thể điều chỉnh khoảng cách tới đĩa.

4.6. Đĩa gốm, ví dụ đĩa để trên giá thấp có đường kính thích hợp với bếp điện.

4.7. Nắp thủy tinh, ví dụ đĩa kết tinh, đường kính 185 mm, cao 100 mm, phù hợp với đĩa gốm (4.6) hoặc tương đương.

4.8. Chai rửa, “dùng để rửa, chứa axit sulfuric (H2SO4) để làm sạch không khí.

4.9. Chén nung thạch anh hoặc platin, dung tích 50 ml đến 70 ml.

4.10. Bình định mức, dung tích 1 lít.

4.11. Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,1 mg.

4.12. Ni cách thủy.

LƯU Ý: Tất cả các dụng cụ thủy tinh và chất dẻo phải được rửa và tráng sạch bằng axit nitric hoặc axit clohydric để tránh nhiễm kim loại. Quy trình làm sạch dụng cụ thủy tinh và chất dẻo:

Dung dịch axit gồm: 500 ml axit nitric đặc (3.3) và 4 500 ml nước (3.1) Rửa lần đầu với nước và cht tẩy rửa. Rửa sạch bằng nước máy, tiếp theo bng nước đã loại ion, sau đó bằng axit loãng. Cuối cùng, rửa bn đến năm lần bng nước (3.1).

5. Cách tiến hành

CNH BÁO - Luôn chú ý khi cho axit vào nước.

Cần tránh gây ô nhiễm chì vào môi trường. Cho chén nung thạch anh (4.9) vào dung dịch axit nitric 20 % và rửa sạch với nước cất trước khi sử dụng. Đun sôi chén nung trong dung dịch axit nitric 20 % trước khi sử dụng, nếu cn. Đốt chén nung platin (4.9) đến nóng đỏ và đun sôi trong dung dịch axit clohydric (3.2) trước khi sử dụng.

Sản phẩm tro với hàm lưng chất béo cao ( 40 % khối lượng), ví dụ margarin hoặc mỡ ln, phải rt cẩn thận để tránh tự cháy. Tro hóa sơ bộ các sản phẩm theo 5.3.2, kể c khi s dụng chương trình nung.

5.1. Xử lý sơ bộ

Để đồng hóa sn phm, s dụng thiết bị không bị nhiễm bẩn. Kiểm tra việc thôi nhiễm kim loại nếu thiết bị có bộ phận bằng kim loại.

5.2. Sấy

Dùng cân (4.11) cân từ 10 g đến 20 g mẫu thử, chính xác đến 0,1 mg cho vào chén nung (4.9). Trong khi tro hóa, nếu khả năng sôi mạnh thì cần sấy trong tủ, trên ni cách thy (4.12) hoặc bếp điện (4.4) 100 °C. Sau đó, thực hiện tùy theo từng kiểu lò nung.

5.3. Tro hóa

5.3.1. Tro hóa trong lò nung cài đặt chương trình

Đặt đĩa vào lò nung (4.3) nhiệt độ ban đầu không cao hơn 100 °C. Tăng nhiệt độ với tốc độ ti đa 50 °C/h đến 450 °C. Để yên đĩa ít nhất 8 h hoặc qua đêm. Tiếp tục thực hiện theo 5.3.2.2.

5.3.2. Tro hóa trong lò múp có bộ ổn nhiệt, sau khi sấy và tro hóa sơ bộ (xem Hình 1)

Hình 1 - Thiết bị tro hóa sơ bộ

5.3.2.1. Đặt chén nung đựng phần mẫu thử đã đậy bng nắp thủy tinh và cho không khí đã tinh sạch đi qua ng thủy tinh vào sn phẩm. Đặt đèn (4.5) rọi xuống nắp đậy. Tro hóa sơ bộ mẫu bằng cách tăng t từ nhiệt độ của đèn hồng ngoại qua việc tăng dần nhiệt độ bếp điện đến tối đa. Nhiệt độ cuối cùng trên đĩa gốm (4.6) khoảng 300 °C. Thời gian cần thiết để tro hóa sơ bộ tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Đặt chén nung vào lò múp (4.3) 200 °C đến 250 °C và tăng đần nhiệt độ đến 450 °C với tốc độ không ln hơn 50 °C/h. Để yên ít nhất 8 h hoặc qua đêm.

5.3.2.2. Lấy chén nung ra khỏi lò và để nguội. Làm ướt tro bằng 1 ml đến 3 ml nưc và cho bay hơi trên nồi cách thủy (4.12) hoặc bếp điện (4.4). Đặt chén nung tr lại lò múp ở nhiệt độ không quá 200 °C và tăng đến 450 °C (với tốc độ 50 °C/h đến 100 °C/h). Tiếp tục tro hóa 450 °C trong 1 h đến 2 h hoặc lâu hơn. Lặp lại quy trình cho đến khi sn phm được tro hóa hoàn toàn, tức là tro có màu trắng/xám hoặc sáng màu. Số lần cần thiết lặp lại tùy thuộc vào từng loại sản phm. Thêm 5 ml dung dịch axit clohydric 6 M (3.2) vào chén nung đm bảo rng tt cả tro đều tiếp xúc vi axit. Làm bay hơi axit trên ni cách thủy (4.12) hoặc bếp điện (4.4). Hòa tan tro trong 10,0 ml đến 30,0 ml dung dịch axit nitric 0,1 M (3.4), chính xác đến 0,1 ml. Xoay chén nung đ cho tt cả tro đều tiếp xúc với axit. Đậy mặt kính đng hồ và đ yên khoảng 1 h đến 2 h. Sau đó, khuy kỹ dung dịch trong chén nung bằng que khuấy và chuyển tất c vào chai nhựa. Xử lý mẫu trắng ging như đối với mẫu thử. Thực hiện hai phép thử mẫu trắng cho mỗi m phân tích.

5.4. Đo phổ hấp thụ nguyên tử

5.4.1. Kỹ thuật đo phổ hấp thụ nguyên t ngọn lửa

Kỹ thuật đo ph hấp thụ nguyên tử ngọn lửa thưng được dùng để xác định kẽm, đồng và sắt trong các mẫu thực phm.

Chiều dài bước sóng, hỗn hợp khí và các thông số kỹ thuật khác thích hợp nhất với từng kim loại được nêu trong sách hướng dẫn do các nhà sản xuất thiết b cung cấp. Các thông số khuyến cáo được nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các thông số thiết bị đi với kỹ thuật đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn la

Nguyên t

Ngọn la

Bước sóng,

nm

Fe

Dinitơ monoxit - axetylen, oxy hóa

248,3

Cu

Không khí - axetylen, oxy hóa

324,7

Zn

Không khí - axetylen, oxy hóa

213,9

Đối với kỹ thuật đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa được áp dụng các nồng độ thp, cần phi hiệu chính nền.

Khi các kết qu nằm ngoài di tuyến tính, pha loãng các dung dịch thử với dung dịch axit nitric 0,1 M (3.4).

Chuẩn bị đường chun từ tối thiểu ba dung dịch chất chuẩn.

5.4.2. Kỹ thuật đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

Kỹ thuật đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò graphit thường được dùng để xác định chì và cadimi trong các mẫu thực phm.

Chiu dài bước sóng, chương trình nhiệt độ và các thông số kỹ thuật khác thích hợp nht với từng kim loại được nêu trong sách hướng dẫn do các nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Ví dụ v các thông số thích hợp đối với thiết b Perkin Elmer HGA-500 được nêu trong Bng 2.

Bảng 2 - Ví dụ về các thông số đối với kỹ thuật đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

Kim loại

Bước sóng,

nm

Chương trình nhiệt độ

Dung dịch th

Bước

1

2

3

4

Thể tích, ml

ng graphit

Pb

283,3

Nhiệt độ, °C

130

650

1900

2500

20

L’vov

Bước tăng, s

10

5

0

2

Thời gian giữ, s

30

10

2

2

Cd

228,8

Nhiệt độ, °C

130

350

1200

2500

10

Không phủ

Bước tăng, s

1

5

0

2

Thời gian giữ, s

19

10

2

2

Trong kỹ thuật đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa, cần phải hiệu chính nền.

Khi các kết quả nằm ngoài dải tuyến tính, pha loãng các dung dịch thử với dung dịch axit nitric 0,1 M (3.4).

Luôn s dụng phương pháp thêm chun. Các phép đo phải được thực hiện trong dải tuyến tính khi sử dụng phương pháp thêm chuẩn. Thực hiện các phép đo vi diện tích pic tốt hơn là sử dụng chiều cao pic.

6. Tính và biểu thị kết quả

Tính hàm lượng kim loại trong mẫu thử, X, biểu thị bằng miligam trên kilogam (mg/kg), theo công thức:

Trong đó:

C là nồng độ kim loại trong dung dịch thử, tính bằng miligam trên lít (mg/l);

C0 là nồng độ trung bình của kim loại trong dung dịch th trắng, tính bằng miligam trên lít (mg/l);

V là thể tích của dung dịch thử, tính bằng mililit (ml);

m là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam (g).

Nếu dung dịch thử đã được pha loãng thì đưa hệ số pha loãng vào công thức tính.

Khi thực hiện phép xác định lặp lại, lấy trung bình của các kết quả đến hai chữ số có nghĩa.

7. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải nêu rõ:

a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu th;

b) phương pháp ly mẫu đã sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) kết quả thử nghiệm thu được;

e) mọi điều kiện thao tác không quy định trong tiêu chun này hoặc tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thưng có thể ảnh hưng đến kết quả.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Các kết quả liên phòng thử nghiệm

Bảng A.1 - Các kết quả liên phòng thử nghiệm

Kim loại

Mu

Dải phân tích

Trung bình mg/kg

n a

srb

sRc

RSDrd

RSDRe

rf

Rg

Pb-HGAAS

Pate gan/sữa bột

0,04

0,040

11

0,019

0,019

46

46

0,052

0,052

Nước sốt táo

0,27

10

 

0,10

 

38

 

0,29

Cá xay nhỏ

0,53

10

 

0,11

 

20

 

0,31

Cám lúa mì

0,111

12

 

0,056

 

50

 

0,16

Sản phẩm ăn kiêng mô phngD/E

0,246

10[1]

0,034

0,048

14

20

0,096

0,14

Cd-HGAAS

Pate gan

0,05

0,0491

11

 

0,0058

 

12

 

0,016

Cá xay nhỏ/ Cám lúa mì

0,175

8[1]

0,021

0,032

12

18

0,058

0,089

Sản phm ăn kiêng mô phỏng D/E

0,51

8

0,10

0,13

19

26

0,27

0,37

Zn-FAAS

Pate gan /Cá xay nhỏ

0,7

6,63

13

0,35

0,50

5,3

7,5

0,98

1,4

Xốt táo

0,699

11[3]

 

0,047

 

6,8

 

0,13

Cám lúa mì

71,5

12[2]

 

4,9

 

6,8

 

14

Sữa bột

35,0

12[2]

 

2,8

 

8,0

 

7,9

Sản phm ăn kiêng mô phỏng D/E

37,82

11[2]

0,68

1,31

1,8

3,5

1,9

3,7

Cu-HAAS

Xốt táo/Cá xay nhỏ

0,2

0,240

12[1]

0,076

0,076

32

32

0,21

0,21

Sữa bột

0,51

14[2]

 

0,23

 

45

 

0,65

Pate gan

5,34

13[2]

 

0,37

 

6,9

 

1,0

Cám lúa mì

9,52

12

 

0,98

 

10

 

2,7

Sản phẩm ăn kiêng mô phỏng D/E

45,4

12[1]

1,6

3,1

3,6

6,9

4,6

8,8

Fe-FAAS

Pate qan

4

24,3

14

 

2,8

 

11

 

7,8

Cá xay nhỏ/ Sữa bột

3,99

11[3]

0,44

0,54

11

14

1,2

1,5

Cám lúa mì

124

13[1]

 

14

 

11

 

39

Sản phm ăn kiêng mô phng D/E

216

13

18

23

8,2

11

49

64

a n là số phòng thử nghiệm giữ lại sau khi đã trừ ngoại lệ (trong ngoặc vuông là s phòng thử nghiệm ngoại lệ).

b sr là độ lệch chun lặp lại.

c sR là độ lệch chuẩn tái lập.

d RSDr là độ lệch chuẩn tương đối lặp lại.

e RSDR là độ lệch chun tương đối tái lập.

f r giới hạn lặp lại: r= 2,8 x sr.

g R là giới hạn tái lập: R = 2,8 x sR.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN10643:2014

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN10643:2014
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN10643:2014
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô

           Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô