Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1454:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1454:2013 (ISO 3720:2011) về Chè đen - Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1454:2007

CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN

                                       Black tea - Definition and basic requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các bộ phận của loài thực vật đã được định danh thích hợp cho việc sản xuất chè đen để dùng làm đồ uống và đưa ra các yêu cầu hoá học đối với chè đen, dùng để chỉ ra chè có nguồn gốc sản xuất phù hợp với thực hành sản xuất tốt.

Tiêu chuẩn này cũng qui định các yêu cầu về bao gói, ghi nhãn đối với chè đen đựng trong các vật chứa.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với chè đen đã khử cafein.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 5613:2007 (lSO 1573:1980), Chè - Xác định sự hao hụt khối lượng ở 103 oC.

TCVN 5610:2007 (lSO 9768:1994), Chè - XáC định hàm lượng chất chiết trong nước. 

TCVN 5611:2007 (lSO 1575:1987), Chè - Xác định tro tổng số.

TCVN 5084 (lSO 1576), Chè - Xác định tro tan và tro không tan trong nước.

TCVN 5612:2007 (lSO 1577:1987), Chè - Xác định tro không tan trong axit.

TCVN 5085 (lSO 1578), Chè - Xác định độ kiềm của tro tan trong nước.

TCVN 5609 (lSO 1839), Chè - Lấy mẫu.

TCVN 5086 (lSO 3103), Chè - Chuẩn bị nước pha để thử cảm quan.

TCVN 5103 (lSO 5498), Nông sản thực phẩm - Xác định hàm lượng xơ thô - Phương pháp chung.

TCVN 5087 (lSO 6078), Chè đen - Thuật ngữ và định nghĩa.

lSO 1572, Tea - Preparation of ground sample of known duy matter content (Chè - Chuẩn bị mẫu nghiền đã biết hàm lượng chất khô).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Chè đen (black tea) 

Chè thu được bằng cách duy nhất và được chế biến bằng công nghệ được chấp nhận, đặc biệt là làm héo, giữ ẩm, thông gió và sấy khô đọt của các giống Camellia sinensis (L) O. Kuntze được biết là thích hợp để làm đồ uống.

4. Yêu cầu cơ bản

4.1 Yêu cầu chung

Chè không được có vết bẩn và không được chứa tạp chất lạ. Nước pha để đánh giá độ bẩn phải được chuẩn bị theo phương pháp mô tả trong TCVN 5086 (lSO 3103). Việc đánh giá phải được nêu trong báo cáo thử nghiệm, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 5087 (lSO 6078).

4.2 Yêu cầu hoá học

4.2.1 Chè phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng 1, tất cả các con số được biểu thị theo sản phẩm đã sấy ở 103 oC  2 oC bằng phương pháp mô tả trong lSO 1572.

4.2.2 Không có giới hạn nào qui định đối với "độ ẩm" của chè thu được. Nếu cần, có thể xác đmh hao hụt khối lượng thực của mẫu ở 103 oC và kết quả được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm. Trong trường hợp đó, cần xác định theo phương pháp mô tả trong TCVN 5613:2007 (lSO 1573:1980).

Bảng 1 – Yêu cầu hoá học đối với chè đen

Đặc trưng

Yêu cầu

Phương pháp thử nghiệm

Chất chiết trong nước, % (m/m), tối thiểu

32

TCVN 5610:2007

(lSO9768:1994)

Tro tổng số, % (m/m)

tối đa

tối thiểu

 

8

4

 

TCVN 5611: 2007

(lSO 1575: 1987)

Tro tan trong nước (tính theo KOH) % (m/m)

tối thiểu

tối đa

 

1,0*

3,0*

 

TCVN 5085 (lSO 1578)

Tro không tan trong axit, % (m/m),

tối đa

1,0

TCVN 5612:2007

(lSO 1577:1987)

Xơ thô, % (m/m),

tối đa

16,5

TCVN 5103 (lSO 5498)

* Khi độ tan trong nước được biểu thị theo milimol KOH trên 100 g mẫu nghiền, thi các giới hạn phải là:

- tối thiểu 17,8

- tối đa 53,6

5. Lấy mẫu

Xem 5609 (lSO 1839), Chè - Lấy mẫu.

6. Phương pháp thử

6.1 Mẫu chè :phải được thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu hoá học của tiêu chuẩn này theo các phương pháp:thử đã nêu trong Bảng 1.

6.2 Các phép xác định qui định trong Bảng 1 phải được tiến hành trên mẫu nghiền được chuẩn bị theo lSO 1572.

7. Bao gói và ghi nhãn

7.1 Bao gói

Chè phải được bao gói trong các bao bì kín, sạch, khô, và phải làm bằng vật liệu không làm ảnh hưởng

7.2 Ghi nhãn

Các bao gói chè phải được ghi nhãn phù hợp với qui định của pháp luật và theo thoả thuận giữa các bên có liên quan.

 

Thuộc tính TCVN TCVN1454:2007

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN1454:2007
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoHết hiệu lực
Lĩnh vựcNông nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN1454:2007

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản
       Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
       Số hiệuTCVN1454:2007
       Cơ quan ban hành***
       Người ký***
       Ngày ban hành26/12/2007
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoHết hiệu lực
       Lĩnh vựcNông nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

         Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản