Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7483:2005

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7483 : 2005

GẠCH GỐM ỐP LÁT ĐÙN DẺO - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Extruded ceramic floor and wall tiles - Specifications

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm có phủ men hoặc không phủ men, được tạo hình bằng phương pháp đùn dẻo, thuộc nhóm A theo TCVN 7132 : 2002, có độ hút nước E ≤ 3 % (AI), 3 % < E ≤ 6 % (AIIa), 6 % < E ≤ 10 % (AIIb) và E > 10 % (AIII) dùng để ốp và lát các công trình xây dựng.

2. Tài liệu viện dẫn

TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6415-1 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm.

TCVN 6415-2 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt.

TCVN 6415-3 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích.

TCVN 6415-4 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy.

TCVN 6415-5 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi.

TCVN 6415-6 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men.

TCVN 6415-7 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men.

TCVN 6415-8 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài.

TCVN 6415-9 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt.

TCVN 6415-10 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm.

TCVN 6415-11 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men.

TCVN 6415-12 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá.

TCVN 6415-13 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền hóa học.

TCVN 6415-14 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định độ bền chống bám bẩn.

TCVN 6415-15 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men.

TCVN 6415-17 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hệ số ma sát.

TCVN 6415-18 : 2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs.

TCVN 7132 : 2002 Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn.

3. Định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa theo TCVN 7132 : 2002, và

3.1. Gạch chẻ (split tiles)

Gạch được cắt chia tạm thời từ một viên mộc nguyên trong quá trình tạo hình đùn dẻo và sau khi nung được tách thành hai hoặc nhiều viên.

3.2. Gạch đơn (tiles)

Gạch được tạo hình đùn dẻo thành từng băng (dải) và cắt rời thành từng viên riêng biệt. Bề mặt của sản phẩm có thể nhẵn, mài bóng hoặc trang trí hoa văn.

4. Hình dạng và kích thước cơ bản

4.1. Hình dạng

Gạch gốm ốp lát đùn dẻo có hình dạng được mô tả ở Hình 1 và Hình 2.

Hình 1 - Mô tả hình dạng gạch chẻ

Hình 2 - Mô tả hình dạng gạch đơn

4.2. Kích thước cơ bản

Kích thước cơ bản của sản phẩm được quy định ở Bảng 1.

Bảng 1 - Kích thước cơ bản

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước cạnh bên danh nghĩa (a x b)

Hình vuông

Hình chữ nhật

100 x 100

150 x 150

200 x 200

250 x 250

300 x 300

400 x 400

200 x 300

280 x 140

260 x 130

250 x 125

220 x 110

200 x 100

200 x 50

Chiều dày danh nghĩa (d)

Do nhà sản xuất quy định

CHÚ THÍCH: Có thể sản xuất các sản phẩm có kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng, nhưng sai lệnh kích thước theo Bảng 2.

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Sai lệnh cho phép về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt của sản phẩm phải phù hợp với quy định ở Bảng 2.

5.2. Các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của sản phẩm (gạch đơn và gạch chẻ) phải phù hợp với quy định ở Bảng 3.

6. Phương pháp thử

6.1. Việc lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm theo TCVN 6415-1 : 2005.

6.2. Xác định kích thước và chất lượng bề mặt theo TCVN 6415-2 : 2005.

6.3. Xác định các chỉ tiêu chất lượng cơ, lý, hóa của gạch gốm ốp lát đùn dẻo theo các phần tương ứng của TCVN 6415 : 2005 quy định ở Bảng 3.

7. Ghi nhãn, bao gói, bảo quản và vận chuyển

7.1. Ghi nhãn

Theo TCVN 7132 : 2002.

7.2. Bao gói, bảo quản, vận chuyển

Theo TCVN 6414 : 1998.

 


Bảng 2 - Mức sai lệnh giới hạn về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt

Tên chỉ tiêu

AI

E ≤ 3%

AIIa

3% < E ≤ 6%

AIIb

6% < E ≤ 10%

AIII

E > 10

Kích thước và chất lượng bề mặt

Gạch chẻ

Gạch đơn

Gạch chẻ

Gạch đơn

Gạch chẻ

Gạch đơn

Gạch chẻ

Gạch đơn

1. Chiều dài và chiều rộng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên gạch (2 hoặc 4 cạnh) so với kích thước làm việc tương ứng,

 

 

 

 

 

 

 

 

% không lớn hơn

± 1,25

± 2,0

± 1,5

± 2,0

± 2,0

± 2,0

± 2,0

± 2,0

và mm, không lớn hơn

± 2

± 4

± 2

± 4

± 2

± 4

± 2

± 4

- Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên gạch so với kích thước trung bình của tổ mẫu 10 viên (20 hoặc 40 cạnh), %, không lớn hơn

± 1,25

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

2. Chiều dày

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sai lệch chiều dày trung bình của mỗi viên mẫu so với chiều dày làm việc tương ứng, %, không lớn hơn

± 10

± 10

± 10

± 10

± 10

± 10

± 10

± 10

3. Độ thẳng cạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh so với kích thước làm việc tương ứng, %, không lớn hơn

± 0,5

± 0,6

± 1,0

± 0,6

± 1,0

± 1,0

± 1,0

± 1,0

4. Độ vuông góc 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc so với kích thước làm việc tương ứng, %, không lớn hơn

± 1,5

± 1,0

± 1,5

± 1,0

± 1,5

± 1,0

± 1,5

± 1,0

5. Độ phẳng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cong trung tâm: sai lệch lớn nhất ở vị trí trung tâm so với chiều dài đường chéo, %, không lớn hơn

± 0,5

± 1,5

± 1,0

± 1,5

± 1,0

± 1,5

± 1,0

± 1,5

- Cong cạnh mép: sai lệch lớn nhất ở vị trí giữa cạnh mép so với kích thước cạnh đó, %, không lớn hơn

± 0,5

± 1,5

± 1,0

± 1,5

± 1,0

± 1,5

± 1,0

± 1,5

- Vênh góc: sai lệch lớn nhất ở vị trí góc với chiều dài đường chéo, %, không lớn hơn

± 0,8

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

± 1,5

6. Chất lượng bề mặt 2)

 

Diện tích bề mặt quan sát không có khuyết tật trông thấy, %, không nhỏ hơn

95

CHÚ THÍCH:

1) Không áp dụng cho các loại gạch có hình dạng cong.

2) Sự thay đổi màu chút ít so với mẫu chuẩn do quá trình nung và các chấm màu có chủ ý trang trí sẽ không bị coi là khuyết tật.

 


Bảng 3 - Các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của gạch ốp lát đùn dẻo

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử TCVN 6415:2005

AI

E≤3%

AIIa

3%<E≤6%

AIIb

6%<E≤10%

AIII

E>10%

1. Độ hút nước, % khối lượng

 

 

 

 

Phần 3

- Trung bình

E<3,0

3%<E≤6%

6%<E≤10%

E>10

 

- Của từng mẫu, không lớn hơn

3,3

6,5

11

-

 

2. Độ bền uốn, N/mm2

 

 

 

 

Phần 4

- Trung bình, không nhỏ hơn

23

20

17,5

8

 

- Của từng mẫu, không nhỏ hơn

18

18

15

7

 

3. Độ chịu mài mòn

 

 

 

 

 

- Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không phủ men, tính bằng lượng vật liệu bị hao hụt khi mài mòn, mm3, không lớn hơn

275

393

649

2365

Phần 6

- Độ chịu mài mòn đối với gạch phủ men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật (cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV hoặc cấp V)

Công bố của nhà sản xuất

Công bố của nhà sản xuất

Công bố của nhà sản xuất

Công bố của nhà sản xuất

Phần 7

4. Độ cứng vạch bề mặt, thang Mohs

 

 

 

 

Phần 18

- Gạch phủ men, không nhỏ hơn

5

5

4

4

 

- Gạch không phủ men, không nhỏ hơn

6

6

5

4

 

5. Hệ số giãn nở nhiệt dài

 

 

 

 

 

Từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 100 oC, 10-6/oC, không lớn hơn

10

10

10

10

Phần 8

6. Độ bền sốc nhiệt của gạch phủ men

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Phần 9

7. Độ bền rạn men của gạch phủ men 1)

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Phần 11

8. Độ bền băng giá 3)

-

-

-

-

Phần 12

9. Hệ số ma sát của gạch lát nền3)

-

-

-

-

Phần 17

10. Hệ số giãn nở ẩm, mm/m, không lớn hơn

0,6

0,6

0,6

0,6

Phần 10

11. Độ bền va đập 3)

-

-

-

-

Phần 5

12. Khả năng tẩy màu bám bẩn

 

 

 

 

Phần 14

- Gạch phủ men, không nhỏ hơn

cấp 3

cấp 3

cấp 3

cấp 3

 

- Gạch không phủ men 3)

-

-

-

-

 

13. Độ bền hóa 2)

 

 

 

 

Phần 13

- Bền đối với các loại axit và kiềm nồng độ thấp

Công bố của nhà sản xuất

Công bố của nhà sản xuất

Công bố của nhà sản xuất

Công bố của nhà sản xuất

 

- Bền đối với các loại axit và kiềm nồng độ cao 3)

-

-

-

-

 

- Bền đối với các loại muối bể bơi và hóa chất dân dụng

 

 

 

 

 

. Gạch phủ men, không thấp hơn

GB

GB

GB

GB

 

. Gạch không phủ men, không thấp hơn

UB

UB

UB

UB

 

14. Độ thôi chì và cadimi 3)

-

-

-

-

Phần 15

CHÚ THÍCH:

1) Trường hợp bề mặt men được trang trí bằng lớp men rạn theo chủ ý của nhà sản xuất thì không quy định độ bền rạn men.

2) Nếu màu sắc thay đổi so với mẫu ban đầu thì không bị coi là ăn mòn hóa học.

3) Chỉ thử khi có yêu cầu.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN7483:2005

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN7483:2005
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2006
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN7483:2005
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người ký***
        Ngày ban hành09/02/2006
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoCòn hiệu lực
        Lĩnh vựcXây dựng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

             Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

             • 09/02/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực