Thông báo 04/TB-BCA-V11

Thông báo 04/TB-BCA-V11 năm 2015 kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát trọng tải xe do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 04/TB-BCA-V11 2015 Hội nghị sơ kết thực hiện 12593/KHPH-BGTVT-BCA kiểm soát trọng tải xe


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/TB-BCA-V11

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 12593/KHPH-BGTVT-BCA NGÀY 21/11/2013 CỦA LIÊN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG AN VỀ KIỂM SOÁT TRỌNG TẢI XE

Ngày 24/12/2014, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết thực hiện Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 về “phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 12593). Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; tại đầu cầu truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an, Sở Giao thông vận tải và một số cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết và phát biểu của các đơn vị, địa phương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thống nhất kết luận như sau:

1. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả: các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, lái xe đã có ý thức chấp hành tốt hơn các quy định về an toàn giao thông vận tải nên tình trạng vi phạm chở hàng quá trọng tải đã giảm, nhất là xe chở hàng đường dài; việc xếp hàng đúng trọng tải ngay tại các kho cảng, bến bãi nơi xuất phát, đã được các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giao thông năm 2014 giảm cả ba tiêu chí.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải, sự lãnh đạo của cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện; các cơ quan truyền thông đã tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp thực hiện như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng khác đã có nhiều cố gắng, khắc phục điều kiện về thời tiết, khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức kiểm soát 24/24h.

Ngoài việc triển khai lực lượng phối hợp liên ngành theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 12593, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý xe ô tô chở quá trọng tải trên tất cả các tuyến đường; lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao thông tĩnh. Kết quả trên đã khẳng định quyết tâm của hệ thống chính trị và toàn dân trong việc lặp lại trật tự, an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, đó là:

- Ý thức chấp hành các quy định về vận tải đường bộ của một bộ phận doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn chưa tốt, không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát; dừng, đỗ xe gây cản trở, ùn tắc giao thông, thậm chí còn chống đối lực lượng thi hành công vụ.

- Thời gian đầu, một số đơn vị, địa phương chưa thực sự vào cuộc mạnh mẽ, nhất là chỉ đạo của Ban An toàn giao thông còn lúng túng; xây dựng Quy chế kiểm tra trọng tải xe chưa sát với Kế hoạch 12593; công tác chuẩn bị từ tập huấn vận hành sử dụng cân, khảo sát vị trí đặt cân, bố trí hạ tải chưa tốt dẫn đến hiệu quả kiểm soát tải trọng xe chưa cao.

- Một số nơi còn có hiện tượng “cò”, “môi giới dẫn xe” xung quanh các điểm kiểm tra lưu động, gây dư luận xấu trong nhân dân. Cơ quan Công an đã điều tra, làm rõ một số vụ nhận tiền để dẫn xe quá tải đi vào đoạn đường đang thi công tránh trạm cân; hoặc làm ngơ để xe chở quá tải né, tránh điểm kiểm tra trọng tải...

- Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông trực tiếp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải ở một số địa phương còn mỏng; vừa phải triển khai thực hiện Kế hoạch số 12593, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; điều kiện về cơ sở vật chất, nơi làm việc, sinh hoạt và kinh phí hoạt động cho lực lượng chức năng còn hạn chế.

3. Qua một năm thực hiện Kế hoạch 12593, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ: (1) Trước hết là có sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, sự đồng tình ủng hộ của toàn dân thì công tác kiểm tra trọng tải xe ô tô mới đạt được hiệu quả cao; (2) Cơ sở vật chất và con người là hai yếu tố cốt lõi, cần được quan tâm, chú trọng đầu tư; (3) Tập trung kiểm soát, xử lý ngay tại gốc, nơi xếp hàng hóa lên xe ô tô; (4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các doanh nghiệp vận tải nếu để vi phạm chở hàng quá trọng tải...

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013, Công diện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013, Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015 về chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định công tác phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể chung tay góp sức, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng tham gia giao thông, đòi hỏi phải kiên trì, quyết liệt từ xây dựng hệ thống pháp luật đến nhận thức và hành động, từ Trung ương đến địa phương; cần tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 12593, cụ thể là:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, vận động chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe nắm được các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ và hoạt động của lực lượng chức năng về xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở quá trọng tải. Đề nghị Hiệp hội vận tải tuyên truyền, vận động các hội viên chấp hành nghiêm túc quy định về trọng tải xe trong hoạt động vận tải, khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện ký cam kết không chở hàng quá trọng tài đối với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, thi công xây dựng, khai thác mỏ, các đơn vị kinh doanh khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, nhà ga, cảng hàng không còn lại chưa thực hiện ký cam kết... Yêu cầu các đơn vị này phải quản lý chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay tại gốc, đảm bảo đúng trọng tải mới cho xe xuất phát; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các nội dung đã ký cam kết.

- Các điểm kiểm tra trọng tải xe lưu động liên ngành phải được bố trí kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô vận tải, để xử lý, ngăn chặn kịp thời trước khi xe lưu thông trên đường; đồng thời, đình chỉ hoạt động của các xe tự ý cải tạo, cơi nới kích thước thùng xe trái quy định. Khẩn trương hoàn thành lắp đặt cân điện tử cố định trên một số tuyến quốc lộ trọng điểm; phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc, triển khai lắp đặt cân tại các Trạm thu phí để xử lý vi phạm quá trọng tải được thuận lợi.

- Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo phân tích, đánh giá tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm giải quyết của từng lực lượng và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn, vướng, mắc trong xử lý xe quá trọng tải. Đồng thời, báo cáo kịp thời để Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải có hướng dẫn, chỉ đạo. Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban An toàn giao thông quốc gia và các Bộ. ngành liên quan chỉ đạo và tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp tục có các biện pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện việc xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở hàng quá trọng tải.

- Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao. Trong trường hợp cần thiết, Công an địa phương huy động các lực lượng Cảnh sát khác theo quy định của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 20/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 27/2010/NĐ-CP huy động lực lượng">47/2011/TT-BCA ngày 02/7/2011 của Bộ Công an, trong việc phối hợp xử lý đối với hành vi cản trở, chống đối, phá hoại cân kiểm tra trọng tải xe; khởi tố điều tra, xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, “cò”, “môi giới dẫn xe” vượt hoặc né tránh điểm kiểm tra trọng tải xe theo quy định của pháp luật.

- Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo địa phương và tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch số 12593 theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật; lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải; lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trọng tải xe tại các điểm giao thông tĩnh, nơi bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô, cấm lưu thông với các loại xe không đảm bảo an toàn giao thông, khi lưu thông làm hư hỏng cầu đường.

- Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an tham mưu, hướng dẫn và phối hợp thực hiện, nhất là khâu kiểm tra và xử lý phải thống nhất, minh bạch, đảm bảo kịp thời. Chú ý vai trò tham mưu và phối hợp trao đổi thông tin về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát trọng tải xe giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải, các lực lượng tham gia. Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất xây dựng phim khoa giáo hướng dẫn quy trình kiểm tra trọng tải xe để tập huấn và phổ biến trong cả nước.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ, siết chặt công tác quản lý cấp giấy phép lưu hành xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, công tác kiểm định xe cơ giới, kiên quyết không đăng kiểm đối với các xe tự ý cải tạo kích thước thùng xe. Rà soát, cắm đầy đủ và phù hợp các biển báo đường bộ, tải trọng cầu, đường để người tham gia giao thông chấp hành. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng các phương thức vận tải đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không để giảm áp lực vận tải đường bộ.

- Về các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương: Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tiếp thu báo cáo Chính phủ và sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

- Đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Công điện số 2620/CĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 108/CĐ-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải; Kế hoạch số 373/KH-BCA-C61 ngày 18/12/2014 của Bộ Công an để có kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân - Năm 2015.

Bộ Công an thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và và Bộ Công an để các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ,
Chủ tịch UBATGTQG (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BCA (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BGTVT (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để p/h chỉ đạo);
- UBATGTQG (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);
- Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V11 (P3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/TB-BCA-V11

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 04/TB-BCA-V11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/02/2015
Ngày hiệu lực 12/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/TB-BCA-V11

Lược đồ Thông báo 04/TB-BCA-V11 2015 Hội nghị sơ kết thực hiện 12593/KHPH-BGTVT-BCA kiểm soát trọng tải xe


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 04/TB-BCA-V11 2015 Hội nghị sơ kết thực hiện 12593/KHPH-BGTVT-BCA kiểm soát trọng tải xe
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 04/TB-BCA-V11
Cơ quan ban hành Bộ Công An
Người ký Lê Quý Vương
Ngày ban hành 12/02/2015
Ngày hiệu lực 12/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 04/TB-BCA-V11 2015 Hội nghị sơ kết thực hiện 12593/KHPH-BGTVT-BCA kiểm soát trọng tải xe

Lịch sử hiệu lực Thông báo 04/TB-BCA-V11 2015 Hội nghị sơ kết thực hiện 12593/KHPH-BGTVT-BCA kiểm soát trọng tải xe

  • 12/02/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/02/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực