Thông báo 08/TB-UB

Thông báo số 08/TB-UB về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ tổ chức hoạt động văn hóa thể thao mừng xuân mới Bính Tuất năm 2006 và triển khai Kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 08/TB-UB chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng kiểm điểm tiến độ hoạt động mừng xuân Bính Tuất 2006 76 năm Đảng Việt Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/TB-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ NGÔ THỊ THANH HẰNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỌ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THỂ THAO MỪNG XUÂN MỚI BÍNH TUẤT NĂM 2006 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày 11/1/2006, đ/c Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, chủ trì họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa thể thao mừng xuân mới Bính Tuất 2006 và triển khai Kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Văn phòng Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện Lãnh đạo UBND các quận, huyện, Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ý kiến các đại diện dự họp, đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến kết luật như sau:

Trong dịp chào mừng xuân mới Bính Tuất năm 2006 và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công điện số 28/TTg-KTTH ngày 6/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 01-TT/TU ngày 10/1/2006 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 82/KH-UB và Chỉ thị số 01/2006/CT-UB và Chỉ thị số 02/2006/CT-UB của UBND Thành phố đảm bảo yêu cầu: Nhân dân được đón Tết vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tình nghĩa và tiết kiệm gắn với nội dung phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2006, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thức X.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND quận, huyện chủ trì thực hiện các hoạt động được phân công (nêu trong Kế hoạch số 82/KH-UB ngày 28/12/2005; Chỉ thị số 01/2006/CT-UB ngày 3/1/2006; Chỉ thị số 02/2006/CT-UB của UBND Thành phố) xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về toàn bộ hoạt động của đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ.

Trách nhiệm của các đơn vị tập trung làm tốt nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Sở Văn hóa – Thông tin: Là đơn vị thường trực, đầu mối liên hệ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận huyện và các đơn vị, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trong ngày 3/2/2006 (Mùng 6 Tết); Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền trực quan và trang hoàn trên các trục đường phố chính, các nút giao thông và khu vực trung tâm; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo các biểu ngữ, pano, cờ tuyên truyền, trang trí luôn luôn sạch đẹp; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là các điểm công cộng, khu di tích danh thắng; Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật tại các khu vực công cộng, các điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

2- Văn phòng UBND Thành phố: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy phục vụ Lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2006). Đôn đốc các đơn vị thực hiện.

3- Sở Giao thông Công chính: Tăng cường vệ sinh, trang trí hoa cây cảnh, chiếu sáng, đèn trang trí; Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức phân luồng giao thông không để ùn tắc; Duy trì nề nếp phong trào tổng vệ sinh trên địa bàn Thành phố. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND quận, huyện tổ chức ra quân đồng loạt tổng vệ sinh vào sáng 28/1/2006 (30 Tết Bính Tuất).

4- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thông tin tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; Theo dõi, đánh giá để đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân, báo cáo UBND Thành phố.

5- Sở Y tế: Trực cấp cứu y tế sẵn sàng phục vụ các hoạt động mừng xuân Bính Tuất và kỷ niệm 3/2/2006; Có biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6- Công an Thành phố: Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đảm bảo an toàn, chính trị, trật tự an toàn tuyệt đối trên phạm vi toàn Thành phố, đặc biệt tại các địa điểm bắn pháo hoa, các điểm diễn ra các hoạt động và kỷ niệm 3/2/2006; Ngăn ngừa và xử lý các hiện tượng đốt pháo, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; Phối hợp với Sở Giao thông công chính phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

7- Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố: Phối hợp với Công an Thành phố đảm bảo an ninh chính trị, trật tư an toàn trên địa bàn Thành phố; Xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch được duyệt.

8- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì thực hiện các hoạt động tình nghĩa; tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách xã hội và tới các cán bộ CNV đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, các đơn vị, cá nhân (QĐ số 8606/QĐ-UB và 8607/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND Thành phố), rà soát, có biện pháp trợ cấp kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo chu đáo, ân tình.

9- Sở Thể dục Thể thao: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động Thể dục thể thao ở Thành phố và cơ sở phục vụ nhân dân.

10- Các báo đài của Hà Nội: Tuyên truyền thường xuyên, liên tục các hoạt động đón xuân Bính Tuất 2006 và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

11- Công ty Điện lực Hà Nội: Đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là phục vụ các hoạt động mừng xuân Bính Tuất và kỷ niệm 3/2/2006.

12- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể (Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân):

- Vận động các thành viên tham gia gìn giữ và tổng vệ sinh theo Chỉ thị 04/CT-UB của UBND Thành phố, tham gia đồng loạt tổng vệ sinh vào sáng 28/1/2006 (30 Tết).

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách, vận động mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực thực hiện các chủ trương của Thành phố, hưởng ứng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Vận động nhân dân vui Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

13- Sở Tài chính: Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị chủ trì các hoạt động lập dự toán, tổng hợp trình UBND Thành phố quyết định; cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời theo phê duyệt của UBND Thành phố.

14- UBND các quận, huyện: Thực hiện tốt chỉ đạo của UBND Thành phố, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Duy trì và đẩy mạnh việc giữ gìn vệ sinh, tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm theo Chỉ thị 04/CT-UB đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp; ra quân đồng loạt tổng vệ sinh vào sáng ngày 28/1/2006 (30 Tết Bính Tuất).

- Tổ chức thăm, tặng quá các cụ cao tuổi, các nhà hoạt động văn hóa tiêu biểu, các gia đình chính sách các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm chất độc hóa học… tại địa phương từ nguồn kinh phí được UBND Thành phố phê duyệt, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động xã hội hóa.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đảm bảo các hoạt động đón Tết Bính Tuất và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam thực sự là ngày hội của quần chúng nhân dân; Khuyến khích tổ chức các lễ hội dân gian đảm bảo lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm.

- Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Bính Tuất 2006 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2/2006 (từ ngày 28/1 đến ngày 3/2/2006).

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng; có biện pháp ngăn ngừa, xử lý các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc, đua xe…).

- Tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây” theo chỉ thị số 02/2006/CT-UB ngày 3/1/2006 của UBND Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tổ chức lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam theo kế hoạch của Thành phố.

Yêu cầu các sở ngành liên quan, UBND các quận huyện và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo các hoạt động đón Tết Bính Tuất năm 2006 và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đảm bảo đạt kết quả tốt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân.

Thừa lệnh UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố thông báo để Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, UBND các quận huyện biết, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (Để
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (báo
- Các đ/c PCT UBND TP (cáo
- TT UBMTTQ TP
- Các sở, ngành, đoàn thể
- Quận huyện uỷ
- UBND quận huyện
- Các báo, đài của Hà Nội
- CPVP, các tổ CV, TH
- Lưu.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. Chánh Văn phòng
Phó Văn phòng 
Đỗ Đình Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/TB-UB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu08/TB-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực13/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/TB-UB

Lược đồ Thông báo 08/TB-UB chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng kiểm điểm tiến độ hoạt động mừng xuân Bính Tuất 2006 76 năm Đảng Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 08/TB-UB chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng kiểm điểm tiến độ hoạt động mừng xuân Bính Tuất 2006 76 năm Đảng Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu08/TB-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Đình Hồng
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực13/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 08/TB-UB chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng kiểm điểm tiến độ hoạt động mừng xuân Bính Tuất 2006 76 năm Đảng Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 08/TB-UB chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng kiểm điểm tiến độ hoạt động mừng xuân Bính Tuất 2006 76 năm Đảng Việt Nam

              • 13/01/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực