Thông báo 1024/TB-BHXH

Thông báo 1024/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1024/TB-BHXH 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia BHYT bị tai nạn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 6/6/2012 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ giám định 1 và Trưởng phòng Nghiệp vụ giám định 2, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) như sau:

1. Phiếu giao nhận hồ sơ:

1.1. Điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ:

- PGNHS số 50.../…. /CS-BHYT.

- PGNHS số 506/….. /CS-BHYT.

1.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Đối với PGNHS số 50.../…../CS-BHYT:

- Tại mục thời gian giải quyết hồ sơ bổ sung thêm loại hồ sơ "Giám định bị tai nạn giao thông", có thời hạn giải quyết 90 làm việc.

- Tại mục 9 được thay bằng "Bảng tường trình về tai nạn giao thông của người bệnh".

- Bổ sung thêm mục 13: Chứng minh nhân dân (bản sao).

- Tại mục Lưu ý: bổ sung thêm, Khi đến nộp hồ sơ, yêu cầu người bệnh mang theo bản chính: thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân dân, giấy ra viện, đơn thuốc để đối chiếu.

b) Đối với PGNHS số 506.../…./CS-BHYT:

- Hủy bỏ các nội dung từ mục 2 đến mục 11.

2. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng 02 Phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên, kể từ ngày 16/04/2014.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ (Công ty CP TS24), để bổ sung PGNHS nói ở trên phục vụ cho việc giao dịch tiếp nhận hồ sơ trên toàn đơn vị.

- Các Phòng chức năng; Bảo hiểm xã hội quận, huyện; tổ chức, đơn vị sử dụng lao động và cá nhân người lao động tổ chức triển khai và thực hiện theo nội dung của thông báo này./.

 


Nơi nhận:

- BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
- Các Trưởng phòng chức năng;
- Các Giám đốc BHXH quận, huyện;
- Trang web BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 16/04/2014

Số Hồ sơ: 50…/……………/CS-BHYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:

- Giám định tại 01 bệnh viện □: 10 ngày làm việc

- Giám định tại 02 bệnh viện □: 15 ngày làm việc

- Giám định tại 03 bệnh viện trở lại □: 20 ngày làm việc

- Giám định ngoài Thành phố □: 40 ngày làm việc

- Giám định hồ sơ bị tai nạn giao thông □: 90 ngày làm việc)

1. Họ tên:...................................................................................................................

2. Địa chỉ:..................................................................................................................

3. Điện thoại:……………………………………. Email:..............................................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1.

Phiếu đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (mẫu 07/GĐYT)

 

2.

Hóa đơn mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, biên lai thu viện phí (Bản chính)

 

3.

Thẻ BHYT (Bản sao)

 

4.

Đơn thuốc hoặc sổ y bạ (Bản sao)

 

5.

Giấy ra viện - nếu có (Bản sao)

 

6.

Giấy báo tử (Bản sao)

 

7.

Giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT

 

8.

Giấy chuyển viện - nếu có

 

9.

Bảng tường trình về tai nạn giao thông của người bệnh

 

10.

Nếu khám, chữa bệnh ở nước ngoài, bổ sung Giấy chứng nhận của cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương về hướng xử lý và điều trị ở nước ngoài

 

11.

Nếu được cử đi công tác hoặc học tập có khám, chữa bệnh ở nước ngoài, bổ sung Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi công tác hoặc học tập tại nước ngoài

 

12.

Bản dịch tiếng Việt (có công chứng) các loại hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc khám chữa bệnh ở nước ngoài, (mỗi loại/01 bản)

 

13.

Chứng minh nhân dân (Bản sao)

 

Lưu ý:

- Khi đến nộp hồ sơ, yêu cầu người bệnh mang theo bản chính: thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân dân, giấy ra viện, đơn thuốc để đối chiếu.

- Khi đi nhận tiền thanh toán BHYT, bệnh nhân vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân. Trường hợp người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của phòng công chứng kèm theo giấy chứng minh nhân dân của người nhận thay.

- Cha mẹ nhận tiền thay con dưới 18 tuổi phải kèm theo Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

- Nhận tiền tại quầy số 31; Điện thoại giải đáp thắc mắc BHYT: 39 979 039 (Số máy nhánh: 1214).

Ngày trả kết quả:…… /…… /…… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

…………, ngày…… tháng…… năm……
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

 

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 16/04/2014

Số Hồ sơ: 506/……………/CS-BHYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Thanh toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)

1. Họ tên:...................................................................................................................

2. Địa chỉ:..................................................................................................................

3. Điện thoại:……………………………………. Email:..............................................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1.

Mẫu quyết toán chăm sóc sức khỏe ban đầu (mẫu 03/QT, 04 bản chính)

 

Ngày trả kết quả:……/……/…… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

…………, ngày…… tháng…… năm……
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1024/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1024/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2014
Ngày hiệu lực11/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1024/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 1024/TB-BHXH 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1024/TB-BHXH 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1024/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành11/04/2014
        Ngày hiệu lực11/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 1024/TB-BHXH 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 1024/TB-BHXH 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh

            • 11/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực