Thông báo 115/TB-UB

Thông báo số 115/TB-UB về cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết thực hành tiết kiệm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 115/TB-UB họp đánh giá nghị quyết thực hành tiết kiệm đã được thay thế bởi Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Thông báo 115/TB-UB họp đánh giá nghị quyết thực hành tiết kiệm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 115/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 1982

 

THÔNG BÁO

VỀ CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

Ngày 22-5-1982, đồng chí Nguyễn Võ Danh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố, đã làm việc với đại diện một số sở, ban ngành và quận để đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 15/HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng và Thông tư số 08 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm

Tham dự cuộc họp có các đồng chí ở các ngành Trung ương chuyên trách theo dõi việc thực hiện nghị quyết và tiết kiệm.

Sau khi nghe đại diện của các ngành báo cáo tình hình và biện pháp thực hành tiết kiệm, các đồng chí ở các ngành Trung ương góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Võ Danh, Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đã kết luận :

1-Vừa qua, các ngành, các cấp từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm thành một nội dung trong chương trình thi đua. Nội dung thi đua nêu ra tương đối toàn diện (tiết kiệm lương thực, nhiên liệu, vật tư, điện, tài chánh v.v…).

Yêu cầu đặt ra hiện nay là từng đơn vị cơ sở, từng ngành, từng cấp phải nêu ra chỉ tiêu tiết kiệm trên từng mặt cho thật cụ thể về mặt định lượng (từ nay đến cuối năm tiết kiệm bao nhiêu tấn xăng, dầu, bao nhiêu tiền, tấn nguyên liệu v.v…) không thể dừng lại ở số tương đối. Công tác chỉ đạo cần được tăng cường hơn nữa.

2- Một số công tác cụ thể sau hội nghị này là :

- Các sở, ban, ngành, quận, huyện phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách tổ chức thực hiện nghị quyết 15 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 08 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiết kiệm tại địa phương và ngành  mình. Cần hướng dẫn các đơn vị trưc thuộc làm kế hoạch tiết kiệm, nêu lên được những chỉ tiêu tiết kiệm (về định lượng) và nêu ra những biện pháp thực hiện. Căn cứ vào tình hình đơn vị cơ sở, các ngành, quận, huyện xét duyệt chỉ tiêu tiết kiệm của cơ sở và giao chỉ tiêu được duyệt cho đơn vị thực hiện.

Các sở, ban, ban, ngành, quận huyện thành lập ban chỉ đạo theo dõi việc thực hành tiết kiệm,nắm tình hình và hàng tháng báo cáo kết quả tiết kiệm với ban chỉ đạo tiết kiệm của thành phố.

- Ở thành phố thành lập Ban chỉ đạo tiết kiệm để giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo vấn đề tiết kiệm. Thành phần Ban chỉ đạo bao gồm: lãnh đạo ngành Tài chính, Kế hoạch, Lao động, Ban khoa học kỹ thuật, Liên hiệp Công đoàn v.v…do Tài chánh làm Phó ban thường trực và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban (nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo tiết kiệmThành phố sẻ có quyết định riêng).

- Tại Ủy ban Kế hoạch thành phố, thành lập phòng định mức và sớm có chương trình hoạt động. Ủy ban Kế hoạch và Ban Tổ chức chánh quyền nghiên cứu trình Ủy ban quyết định thành lập phòng định mức.

- Từ đầu tháng 6-1982, các sở, ban ngành, quận, huyện phải đăng ký chỉ tiêu tiết kiệm về lao động, vật tư, tiền vốn cả năm 1982, để Ban chỉ đạo trình Ủy ban Nhân dân Thành phố duyệt và thông báo lại chính thức cho các ngành và quận, huyện thực hiện (xem như là chỉ tiêu pháp lệnh). Ban chỉ đạo tiết kiệm Thành phố phải có lịch làm việc về chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể của các ngành và quận, huyện. Phải đặc biệt chú ý các biện pháp cụ thể về tiết kiệm, chống thất thoát tài sản. Năm 1982, toàn Thành phố phải giảm được 50% số tài sản bị thất thoát so với năm trước.

- Ban chỉ đạo tiết kiệm Thành phố căn cứ hướng dẫn Trung ương để có hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện, ban hành quy định về khen thưởng và kỷ luật trong vấn đề tiết kiệm, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

- Phát triển sản xuất phải đi đôi với thực hành tiết kiệm, vì vậy từ năm 1982, khi xét hoàn thành kế hoạch sản xuất và công tác phải xét kết quả thực hành tiết kiệm.

Trên đây là những nội dung cụ thể cần thực hiện ngay trên lĩnh vực tiết kiệm,Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin thông báo để các sở, ban, ngành, quận, huyện biết để tổ chức thực hiện.

 

 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Gia

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/TB-UB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu115/TB-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/1982
Ngày hiệu lực31/05/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/TB-UB

Lược đồ Thông báo 115/TB-UB họp đánh giá nghị quyết thực hành tiết kiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 115/TB-UB họp đánh giá nghị quyết thực hành tiết kiệm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu115/TB-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Quốc Gia
        Ngày ban hành31/05/1982
        Ngày hiệu lực31/05/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 115/TB-UB họp đánh giá nghị quyết thực hành tiết kiệm

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 115/TB-UB họp đánh giá nghị quyết thực hành tiết kiệm