Thông báo 143/KL-THDL

Thông báo số 143/KL-THDL về kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 143/KL-THDL kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở cơ quan Cục Kiểm lâm


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 143/KL-THDL

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TẠI CƠ QUAN CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tổ chức Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 203/BNN-KHCN ngày 09/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở;
Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tin học, Dữ liệu,

Cục trưởng Cục Kiểm lâm thông báo kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Giảm thiểu chi phí trong việc sử dụng sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin.

II. NGUYÊN TẮC

1. Việc ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung công việc văn phòng cho cán bộ, công chức cơ quan Cục Kiểm lâm.

2. Đối với các máy tính dùng phần mềm chuyên ngành chạy trên hệ điều hành có bản quyền Windows: Thực hiện việc mua bản quyền cho phần mềm chuyên ngành và hệ điều hành Windows; đồng thời sử dụng các phần mã nguồn mở cho các ứng dụng văn phòng trên máy đó.

3. Đối với máy tính phục vụ công tác văn phòng thông thường thì ứng dụng toàn bộ hệ thống phần mềm mã nguồn mở.

4. Các phần mếm mã nguồn mở được sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. NỘI DUNG

1. Năm 2008

Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tại Phòng Tin học, Dữ liệu:

+ Đưa thông tin về hệ thống phần mềm mã nguồn mở lên trang web Kiểm lâm (www.kiemlam.org.vn).

+ Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy tính tại phòng.

+ Cán bộ, công chức trong phòng thành thạo việc vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở.

+ Biên soạn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm được ứng dụng.

- Tại cơ quan Cục Kiểm lâm:

+ Mở lớp tập huấn sử dụng hệ thống mã nguồn mở cho các cán bộ, công chức trong cơ quan.

+ Cài đặt hệ thống mã nguồn mở cho các máy tính còn lại.

2. Năm 2009

Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy chủ tại cơ quan Cục Kiểm lâm.  

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở.

- Mở 03 lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở (trong đó 02 lớp cho Kiểm lâm địa phương và 01 lớp cho Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia). Địa điểm và thời gian cụ thể do lãnh đạo Cục quyết định.

- Hướng dẫn kỹ thuật, giải pháp ứng dụng mã nguồn mở cho Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc.

2. Năm 2010

- Tiếp tục chỉ đạo Kiểm lâm địa phương, Kiểm lâm vùng và Vườn Quốc gia trực thuộc thực hiện ứng dụng hệ thống mã nguồn mở.

- Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch trình lãnh đạo Cục và Bộ.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của Cục Kiểm lâm hoặc huy động từ các nguồn kinh phí khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

 

 

Nơi nhận:
- Trưởng các Phòng, Văn phòng, Đội của Cục,
- Lãnh đạo Cục,
- Vụ KHCN (b/c),
- Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/KL-THDL

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu143/KL-THDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2008
Ngày hiệu lực20/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/KL-THDL

Lược đồ Thông báo 143/KL-THDL kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở cơ quan Cục Kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 143/KL-THDL kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở cơ quan Cục Kiểm lâm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu143/KL-THDL
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýNguyễn Hữu Dũng
        Ngày ban hành20/02/2008
        Ngày hiệu lực20/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 143/KL-THDL kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở cơ quan Cục Kiểm lâm

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 143/KL-THDL kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở cơ quan Cục Kiểm lâm

            • 20/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực