Thông báo 15/TB-VPCP

Thông báo 15/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 15/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo An Giang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG

Ngày 04 tháng 01 năm 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống buôn lậu tại địa bàn cửa khẩu biên giới Tịnh Biên và làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang; tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hải quan và đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; công tác phòng, chống tội phạm; cải cách hành chính; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và một số kiến nghị của tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong những năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang. Trong điều kiện khó khăn chung, kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh tiếp tục phát triển:

1. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,0%; trong đó, tỷ trọng khu vực nông lâm thủy sản chiếm hơn 35%, công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 13,5%, dịch vụ chiếm gần 50%; giá trị sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp và thủy sản đều tăng hơn năm trước. Tổng lượt khách du lịch đạt 6,15 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho trên 35.350 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 3,6% năm 2014 xuống còn 2,5%;

Đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, đạt kết quả khá tích cực, đến nay đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới;

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được chú trọng cả về phòng bệnh, trị bệnh và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Năm 2015, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh triển khai thực hiện Chthị số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09 và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, gn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự. Trong đó, lực lượng Công an đã thực hiện tt vai trò nòng cốt tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Ủy ban nhân dân Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và phối hợp khá đồng bộ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; năm 2015, các lực lượng đã kiểm tra xử lý hơn 3.300 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tăng 63% số vụ so với năm 2014, tổng trị giá hàng hóa bắt giữ gn 35 tỷ đồng. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, An Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là địa bàn biên giới không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu, không nhận và tiêu thụ hàng gian, hàng giả, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

4. Công tác cải cách hành chính của An Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Việc rà soát, công khai thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông... đã được triển khai có hiệu quả. Tỉnh An Giang là một trong ba tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long xếp hạng cao nhất về Chsố cải cách hành chính 2014 (PAR INDEX 2014).

5. Năm 2015, tỉnh An Giang đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương kiểm tra, rà soát những vụ việc tồn đọng kéo dài để sớm giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Tỉnh đã chủ động đổi mới công tác tiếp dân; theo đó, việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... được thực hiện ngay tại cơ sở, qua đó hạn chế công dân khiếu nại vượt cấp.

Tuy nhiên, An Giang vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ; chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2015 An Giang vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao trong số lĩnh vực như đất đai, môi trường. Tình hình các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả diễn biến phức tạp, tăng so với năm 2014. Công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm đúng mức. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu đồng bộ. Đời sống của người dân nhất ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc tiếp tục khó khăn; tỷ lệ số hộ cận nghèo giảm thấp, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

An Giang tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt các chtiêu, nhiệm vụ năm 2016, và mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Trong đó, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó cần quan tâm xử lý tốt các khoản nợ xấu, hàng tồn kho; nghiên cứu, đưa ra cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, từ thị trường …, tạo điều kiện thuận lại để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh;

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động đón bắt cơ hội trong hội nhập quốc tế; tiếp tục quan tâm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, có các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững. Làm tốt công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Thực hiện tốt các Chthị, Nghị quyết của Trung ương về đấu tranh phòng, chống tội phạm; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng Công an các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Tập trung nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, kết hợp với tấn công truy quét, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành.., bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Cần chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức. Quan tâm phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới để người dân có cuộc sống ổn định, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Triển khai thực hiện tốt Chthị số 31/CT-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2015; trong đó, tập trung mđợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, kiểm soát tốt thtrường nội địa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu; kiên quyết không để “thực phẩm bn”, pháo nxâm nhập thị trường nội địa.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia quy định tại các Nghquyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ;

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa tối đa quy trình thực hiện, thời gian giải quyết và công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, các cấp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nghiên cứu cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Trung tâm hành chính công”. Triển khai có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là xây dựng và triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thực hiện tinh giảm biên chế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các Bộ, ngành, địa phương...

IV. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Đồng ý chủ trương xây dựng Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên phục vụ cho các tỉnh An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Đây là dự án ln, liên kết vùng, cần lập đề án cụ thể; giao Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương và các Bộ ngành liên quan lập Đề án nêu trên, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học thành Khu công nghệ cao (quy mô từ 36 ha lên 200 ha) để bổ sung vào Quy hoạch tổng thkhu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến cụ thể về việc mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học thành Khu công nghệ cao, quy mô 200 ha; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét bổ sung vào Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đầu tư trạm bơm, điện phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Về việc đưa các dự án cung cấp điện cho trạm bơm của tỉnh An Giang đã đầu tư vào Chương trình đầu tư cung cấp điện cho các trạm bơm quy mô nhỏ và vừa khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào dự án cấp điện nông thôn theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2013: Bộ Công Thương xem xét, xử lý cụ thể theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ti văn bn số 783/VPCP-KTN ngày 29 tháng 01 năm 2015.

- Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét giải quyết đề nghị của Tỉnh về việc khoanh nợ gốc, để không phát sinh lãi mới đối với các dự án đầu tư kéo mới, cải tạo 358 km đường dây trung thế và 936 trạm biến áp đã hoàn thành (theo hợp đồng từ năm 2008 giữa Tỉnh với Công ty Điện lực 2, nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam).

4. Về hỗ trợ vốn đầu tư các dự án ứng phó biến đổi khí hậu:

- Dự án đầu tư 10 cụm, tuyến dân cư (tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng và mỗi cụm bố trí cho 200 đến 250 hộ) để di dời các hộ dân đang sống trong vùng sạt lở nguy hiểm vào nơi an toàn, đảm bảo tính mạng, tài sản trong mùa mưa lũ: đồng ý chủ trương, giao Bộ Xây dựng xem xét, xử lý cụ thể việc hỗ trợ cho Tỉnh trong Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2.

- Dự án xây dựng 5,5 km kè chống xói lở bờ sông Hậu để bảo vệ thành phố Châu Đốc:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát các khu vực sông thường xuyên bị xói lở để có chương trình, giải pháp căn cơ nhằm hạn chế sạt lở, đảm bảo ổn định lâu dài, bn vững, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân Tỉnh hoàn thiện các thtục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư các dự án: Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh (từ huyện Châu Phú tỉnh An Giang qua khu vực Tứ giác Long Xuyên đến huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT 945); cải tạo tuyến giao thông thủy kênh Vĩnh Tế (đoạn từ thành phố Châu Đốc đến thị xã Kiên Lương - Kiên Giang); tuyến tỉnh lộ 948 nối 2 huyện miền núi Tịnh Biên - Tri Tôn):

Ủy ban nhân dân Tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Giao thông vận tải xem xét việc bổ sung quốc lộ 80B (từ cầu Cao Lãnh đến cửa khẩu Vĩnh Xương) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; việc đầu tư tuyến đường sẽ xem xét sau khi được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch.

7. Về việc đầu tư công trình quốc phòng trên tuyến biên giới:

- Hỗ trợ vốn thực hiện Dự án đầu tư 20 chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tại 04 huyện thuộc tuyến biên giới: việc triển khai Dự án thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Luật đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp dự án vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp chung, báo cáo Thtướng Chính phủ.

- Giao Bộ Quc phòng xem xét, xử lý đề nghị của tỉnh An Giang về đầu tư nâng cấp và xây mới các đồn biên phòng trên tuyến biên giới.

8. Về nâng mức kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả:

Bộ Tài chính khn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

9. Về giải thể Trạm kiểm soát liên hợp Tịnh Biên tỉnh An Giang:

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, quyết định việc giải thể 3 cửa khẩu gồm: Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, Tịnh Biên tỉnh An Giang và Tân Hợp tỉnh Quảng Trị.

10. Về việc tăng mức kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống mại dâm, buôn bán người...:

Tỉnh An Giang chủ động bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện; việc thực hiện hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Về việc không xem xét giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại các dự án đã thực hiện theo các quy định trước đây (áp dụng Luật Đất đai 1993, 1998, 2001), đã được địa phương vận dụng thêm các chính sách xã hội, có tỷ lệ dưới 5% so với hộ chấp hành:

Đối với các trường hợp khiếu nại nêu trên, chỉ chấm dứt không xem xét đối với từng trường hợp cụ thể đã giải quyết phù hợp chính sách, pháp luật nhưng vẫn khiếu nại; giao Thanh tra Chính phủ làm việc cụ thể với tỉnh An Giang.

12. Về việc giải quyết những trường hợp công dân có những yêu cầu không chính đáng, không có cơ sở đối với các vụ việc do chính sách điều chỉnh và cải tạo đất đai trước đây, kể cả việc trưng dụng đất phục vụ cho các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các trụ sở trước khi có Luật Đất đai 1993, đã có nhiều kết luận Trung ương: giao Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, xem xét xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và MT, Công Thương, Khoa học và CN, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Cảnh sát;
- Tổng cục Hải quan;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg, TGĐ C
ng TTĐT; Các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, V.I, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu15/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2016
Ngày hiệu lực18/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 15/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 15/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo An Giang
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu15/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành18/01/2016
        Ngày hiệu lực18/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 15/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo An Giang

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 15/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo An Giang

           • 18/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực