Thông báo 1516/TB-BHXH

Thông báo 1516/TB-BHXH năm 2016 bãi bỏ quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1516/TB-BHXH bỏ quy trình, phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1516/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY TRÌNH VÀ PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06/6/2012 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như sau:

1. Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ bị bãi bỏ, 01 quy trình:

- Quy trình và PGNHS 623: Quy trình tạm ứng kinh phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị.

2. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất bãi bỏ Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ ở mục 1, kể từ ngày 16/6/2016.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mm tiếp nhận h sơ, đbãi bỏ quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên.

- Các Phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội quận huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.

- Ban Biên tập trang web Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông báo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Chánh Văn phòng;
- Giám đốc BHXH cá
c quận, huyện;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân NLĐ;
- Trang web BHXH TP. HCM;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1516/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1516/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2016
Ngày hiệu lực10/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1516/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 1516/TB-BHXH bỏ quy trình, phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1516/TB-BHXH bỏ quy trình, phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1516/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành10/06/2016
        Ngày hiệu lực10/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 1516/TB-BHXH bỏ quy trình, phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa 2016

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 1516/TB-BHXH bỏ quy trình, phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa 2016

            • 10/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực